Stor satsing på flere kvinner i forskningsledelsen ved Nord universitet

Nord universitet skal løfte kvinneandelen blant professorstillingene og i forskningsledelsen. Startskuddet for «Balanseprosjektet» smalt nylig med innledende seminar.

Bakgrunnen for «Balanseprosjektet», som på landsbasis støttes av Norges Forskningsråd med 145 millioner kroner over en tiårsperiode, er at kvinner har en tregere karriereutvikling i akademia, ifølge programkoordinator Ingeborg Owesen for Balanseprosjektet i Norges Forskningsråd.
Et løft for hele Nord universitet er det omforente målet: Faglig ansvarlig for prosjektet, professor Gry Cathrin Brandser (til venstre) prosjektleder Reid Hole og Ingeborg Owesen, Norges Forskningsråd. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

– Erfaringa viser også at enkle, konkrete tiltak kan føre til endringer. Programmet skal fremme en utvikling i retning økt kvinneandel i faglige toppstillinger og i forskningsledelsen, sa Owesen på seminaret.

Satsing støttes av Norges Forskningsråd

Nord universitet har fått tre millioner i støtte fra Norges Forskningsråd. I tillegg legger universitet inn 4,5 millioner i egeninnsats. Prosjektet skal vare i tre år og interesserte ressurspersoner fra de ulike miljøene, både kvinner og menn, skal inviteres til å bidra med innspill i prosessen.

Prosjektet skal utvikle tiltak med bakgrunn i forskning, der målet er endring av kulturelle og strukturelle forhold som har en langsiktig virkning.

Prorektor for forskning og utvikling, Reid Hole, leder prosjektet, mens professor Gry Cathrin Brandser, FSV, er fagansvarlig. I sitt innlegg informerte hun om prosjektet og det videre arbeidet. Forskerteamet er sammensatt av forskere fra FSV med spesiell kompetanse fra fagfeltet. 

Utfordringene er ulike på fakultetene 

Tall fra 2017 viser at det er 26,2 prosent kvinnelige professorer ved Nord universitet. For rekrutteringsstillinger til øverste nivå er bildet et helt annet. 70 prosent av stipendiatene er kvinner, og 46 prosent av førsteamanuensene er kvinner, ifølge Gry Cathrin Brandser.

Ved Nord universitet er utfordringene med lav kvinneandel i toppen størst ved Handelshøgskolen og ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Ved  profesjonsfakultetene er derimot en overvekt av kvinner utfordringen. 

Noen tiltak er allerede på plass

- Professorprogram og dosentkvalifiseringsprogram 
- Kurs i skriving av opprykkssøknad
- Prosjektverksteder og skriveverksteder
- Kvalifiseringsstipend og belønningsordninger
- Kurs i nettverksbygging og ressursmobilisering
- Øremerkede mobiliseringsstipend
- Veilederkurs
- Mentorordninger 

– Tiltakene som utvikles videre i prosjektet skal være tilpasset Nord universitet sin kompetanseplan, de ansattes ulike karriereløp og utfordringer på de ulike fakultetene, sier prosjektleder Reid Hole.

– Prosjektet skal videre utvikle innholdselementer i Nord universitet sitt lederutviklingsprogram, og ha fokus på å få en god kjønnsfordeling i rekrutteringsprosesser, ifølge Hole.

Hovedbilde: Rektor Bjørn Olsen sammen med professor Gry Cathrin Brandser, faglig ansvarlig for prosjektet. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

 Kontaktperson