RFF-støtte til nytt sørsamisk forskningsprosjekt

Nord universitets har fått forskningsmidler til prosjektet ”How to support Language Learners in South Sámi language”.

Klikk her for å endre bildet
Prosjektleder: Professor Heidi Harju-Luukkainen ved Nord universitet. Foto: privat
Det er Nord universitet sitt Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag som har fått forskningsmidler fra Regionale forskningsfond Midt-Norge (RFF) til prosjektet.

Prosjektet ledes av professor Heidi Harju-Luukkainen (bildet) i samarbeid med førsteamanuensis Karianne Berg og førstelektor Asbjørn Kolberg. 

Alle forskerne i prosjektet har omfattende kunnskap om ulike sider ved språklæring, flerspråklighet og språkbadsmetodikk. 

Sørsamisk beherskes i dag av rundt 5–700 språkbrukere og det er fortsatt et stort behov for å støtte og styrke det språklige revitaliseringsarbeidet som begynte for noen ti-år siden. 

– Det et også et klart behov for forskning som kan understøtte dette arbeidet, og det er siktemålet med det nye prosjektet, sier professor Heidi Harju-Luukkainen (bildet).

Målet med prosjektet er å evaluere læreres syn på og bruk av språket i undervisningen av elever som lærer sørsamisk. Metoden vil hovedsakelig være intervjuer og videobasert observasjon. 

Resultatene av prosjektet vil bli lagt fram på et internasjonalt seminar og bidra til utvikling av lærerkompetanse.

– Resultatene vil også ha betydning for Nord universitets sørsamiske og lulesamiske lærerutdanning og gi en mer detaljert og dypere innsikt i hvordan vi kan styrke den samiske språkopplæringen, sier førstelektor Kolberg.

Førsteamanuensis Berg mener prosjektet er en ypperlig mulighet til å utvikle den forskningsbaserte lærerutdanningen ved Nord universitet og engasjere studentene.

Prosjektet starter høsten 2019 og vil bli gjennomført i samarbeid med Snåsa kommune og Statlig spesialpedagogisk tjeneste.