Strømmer til Nords ledelsesutdanning

68 personer kjemper om 35 plasser ved en av Nord universitets videreutdanninger.

​​​Frank Lindberg, Nina Kramer Fromreide og Are Severin Ingulfsvann på skjermen, er alle sterkt til stede i den kommende videreutdanningen i organisasjon og ledelse. Foto: Lise Fagerbakk​

Nord universitet lyste i høst ut videreutdanningen «Ledelse i fire per​spektiv». Utdanningen ledes og gjennomføres av Handelshøgskolen, Nord universitet. Studiet er digitalt, deltid og tilrettelagt for folk som er i full jobb og som ikke nødvendigvis bor nært noen av Nords studiesteder.

Tilbudet har truffet noe hos de 68 søkerne som nå kjemper om 35 studieplasser.

– Antall søkere viser at dette treffer. Jeg tror årsaken er at studiet er fleksibelt og overkommelig for de som er i full jobb, sier faggruppeleder Frank Lindberg ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

Fleksibel videreutdanning

Arbeidet med å skreddersy fagprogrammet er i full gang.

– Forelesningsplanen er ikke klar, men vi kommer til å bruke mye av boken «Bolman og Deal; Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse». Boken skisserer ledelsesoppgavene fra fire ulike vinkler. Disse er: struktur, HR, politisk og symbolsk. Hovedpoenget er at du blir en bedre leder dersom du behersker alle fire elementene, forteller Are Severin Ingulfsvann ved Nord universitet.

Utdanningen gir 5 studiepoeng (stp.). Den er nettbasert med oppstart 25. januar 2023.

Søkerne kommer fra distriktskommuner i Nordland og Trøndelag, og utdanningen er finansiert av Nord universitet og Trøndelag fylkeskommune. Dette etter at partene 21. juni 2021 signerte en samarbeidsavtale.

– Utdanningen er et samarbeid med Kompetansepilot Fosen og Kompetansepilot Namdal. Flere av søkerne er fra disse områdene, noe som jo er et godt stykke unna Nord sine campuser, sier Ingulfsvann.

Lindberg mener slike fleksible videreutdanninger vil øke i omfang.

– Vi er nødt til å iverksette fleksible studier, hvor vi bruker mye av lærerkunnskapen vi sitter med på universitet. I denne utdanningen er det Handelshøyskolen som er engasjert. Vi starter ledelsesutdanningen med å spørre: Hva betyr det å være leder i dag? Så kommer de fire elementene.

Vurderer du å ta en etter- eller viderutdanning?

Nord universitet jobber målrettet for å tilby det samfunnet trenger, og har for tiden flere andre spennende utdanningstilbud.

​Egne erfaringer

Nord universitet vil i studieplanen dra inn ulike fagpersoner for å forelese om de ulike emnene. En av disse er universitetslektor Nina Kramer Fromreide. Hun har lang og variert erfaring om organisasjon og ledelse. Hun skal derfor forelese om HR i dette nye studiet.

– Jeg har i rundt 20 år vært leder selv, både i privat og offentlig næring. Jeg har 12 år i akademia; 11 år her i Bodø. Ved siden av jobber jeg med ledelse og organisasjonsutvikling i mitt eget selskap, forteller hun.

Til daglig foreleser hun for ferske bachelor-studenter ved Nord universitet. Hun er også studieprogramansvarlig for årsstudiet «Økonomi, markedsføring og ledelse». En utdanning Fromreide mener passer som hånd i hanske etter å tatt «Ledelse i fire perspektiv».

– Dette studiet kjøres i Bodø og Stjørdal, er samlingsbasert og deltid over to år, forteller hun.

Men først ser hun fram til å forelese for studentene i «Ledelse i fire perspektiv».

– Jeg gleder meg veldig. Både til å dele min kunnskap og til å møte nye folk. Ofte er studentene på våre etter- og videreutdanninger veldig «på» da de har mye erfaring og er motivert. Jeg ønsker å bidra til at de sitter igjen med nye knagger. Organisasjon og ledelse er et teoretisk fag, men jeg legger opp til en praktisk tilnærming ved at jeg legger til mine erfaringer og praktiserer storytelling, forteller hun.​

– Viktig del av samfunnsoppdraget

​Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.

– Livslang læring er en viktig del av samfunnsoppdraget til universitetene. Det er stor etterspørsel etter slike studietilbud, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Det er flere årsaker til dette.

– Vi ser blant annet at folk bytter jobb oftere enn før. I tillegg gjør teknologisk utvikling og kompetanseforventninger at det stadig er behov for å videreutvikle sin kompetanse for å være konkurransedyktig som jobbsøker og som bidragsyter i en stilling. Livslang læring reflekterer kjerneverdiene til et universitet, nemlig behovet for å være nysgjerrig på ulike fenomener og være sulten på ny kunnskap. Livslang læring gir dessuten personlig utvikling og økt mestring i jobbhverdagen gjennom å kunne forstå ting på en bedre måte, sier Gårseth-Nesbakk.

Nord universitet jobber derfor for at så mange som mulig ser denne muligheten.

– Vi tilrettelegger for fleksible læringsprosesser som passer bedre med premissene som folk i arbeid har for å kunne ta etter eller videreutdanning. Gjennom å tilby studietilbud i segmentet livslang læring/EVU, når dessuten våre fagansatte ut til andre studentgrupper med sin forskningsformidling. Gjennom å levere gode studietilbud i form av livslang læring/EVU-tilbud vil universitetet også kunne motivere folk til å studere mer etter å ha fått en smakebit gjennom mindre og fleksible studietilbud, sier prorektoren.

​Are Severin Ingulfsvann er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han har kontorsted campus Steinkjer. Ingulfsvann er opprinnelig fra Steinkjer, og flyttet tilbake dit etter 12 år i Bodø.
Frank Lindberg er faggruppeleder og professor ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han har kontorsted campus Bodø og bor også der. Lindberg er opprinnelig fra Kongsvinger og Brødbøl på Finnskogen.
Nina Kramer Fromreide er universitetslektor ved Handelshøyskolen, Nord universitet. Hun har kontorsted campus Bodø. Fromreide er opprinnelig fra Askøy utenfor Bergen, men bor nå i Bodø på 12. året.