– Studentene må få mulighet til å konsentrere seg om studiene sine

Nord universitet mener det haster med å sikre student-økonomien.

­– Norge og verden står i en krise. Det er store omveltninger i hverdagen for oss alle, noe som rammer spesielt hardt de som også befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. I denne gruppen er det mange studenter, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Klikk her for å endre bildet
Rektor Hanne Solheim Hansen. Her under åpningen av studieåret ved Nord universitet i 2019. Foto: Thomas Jergel/Camerat.

– Studentene våre har i de siste ukene måtte gjøre store endringer i sin studiehverdag. De gjør nå en stor jobb med å tilpasse seg en ny måte å studere på og for å lykkes med studiene sine. Samtidig har mange studenter brått mistet arbeidsinntekter de er avhengige av for å få hverdagen til å gå rundt. Dette skaper ikke bare uro, men en reell bekymring for framtiden for de som er avhengige av denne ekstra inntekten.

Nord-rektoren anerkjenner at det er krevende å få på plass de nødvendige løsningene for økonomisk kompensasjon til ulike grupper arbeidstakere. Likevel er hun tydelig på at situasjonen allerede er akutt for flere studenter.

– Det haster å få på plass en god løsning for studentene. Mange studenter har svært liten økonomisk buffer å hjelpe seg med. Ved Nord universitet har vi selv opplevd at noen av våre studenter er i en svært vanskelig økonomisk situasjon etter at deltidsjobben forsvant, sier Solheim Hansen.

Hun viser til at det er laget en økonomisk krisepakke for studentene, som sier at studentene vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret i april. Studenter med bortfall av arbeidsinntekt skal få mulighet til å ta opp et ekstra lån på inntil 26.000 kroner, der det er gitt signaler om at deler av ekstralånet kan bli omgitt til stipend. I tillegg har studenter, som i dag ikke har lån og stipend fra Lånekassen, fått utvidet søknadsfrist til 15. april. 

– Studentene må få ro til å konsentrere seg om studiene sine, slik at de blir dyktige bidragsytere når samfunnet skal bygges opp etter denne krisen er over.