Studenter oppdaget malariamygg i Trøndelag

Mona Olsen-Ryum og Maja Fasting er mer opptatte av blodsugere enn de fleste andre. Etter mange myggstikk i sommer gjorde de en sensasjonell oppdagelse under feltarbeid i Trøndelag.

Klikk her for å endre bildet
Fant malariamygg på Tautra: Studentene Mona Olsen Ryum (til venstre), forsker Sondre Dahle og student Maja Fasting. Foto: Borgar Sagbakken, NRK.
Maja og Mona studerer naturforvaltning ved Nord universitet i Steinkjer. I sommer har de jobbet med et forskningsprosjekt som skal kartlegge hvilke arter av stikkemygg vi har i Norge.

– Det finnes langt over 1000 myggarter i Norge, men bare 38 arter stikker deg, opplyser veileder Rolf Terje Kroglund, førstelektor ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Siste stikk til Mona og Maja

Klikk her for å endre bildet
Malariamygg-larve: Her er eksemplaret som ble funnet på Tautra. Foto: privat.
At malariamygg fantes i Trøndelag, nærmere bestemt på Tautra i Frosta kommune, var ukjent helt til Maja og Mona så noe spennende i vannet på feltarbeid i sommer.

Maja forteller at hun raskt skjønte det var malariamygg-larver hun håvet inn. De skiller seg nemlig ut ved at de ligger horisontalt i vannoverflaten, i motsetningen til andre stikkemygg-larver som står vertikalt i vannet. 

– I Norge er så godt som alle funn av malariamygg fra Østfold eller fra Pasvik i Øst-Finnmark. Ingen vet hvor lenge vi har hatt malariamygg i Trøndelag. Det er mer enn 70 år siden noen har gjennomført kartlegginger på dette, forteller Kroglund ved Nord universitet. 

Men etter en lang feltperiode i sommer på mer enn 100 lokaliteter fant altså Maja og Mona malariamygg også i Trøndelag. 

– Det er utrolig spennende. Så alle myggstikkene i sommer var verdt det, sier de og ler.

Men prosjektet går videre, så det gjenstår å se hvilke nye arter vi kan føye til artslisten av stikkmygg i Trøndelag. 

Funnet av malariamygg på Tautra i Trøndelag har vakt stor medieinteresse, blant annet har NRK omtale av saken. 
   

Sterk fascinasjon for naturen

Klikk her for å endre bildet
Unik oppdagelse: Mona Olsen Ryum fra Rørvik og Maja Fasting fra Oslo er godt i gang med å ta en bachelorgradsutdanning i naturforvaltning ved Nord universitet i Steinkjer. Foto: Borgar Sagbakken/NRK
– Mygg er spennende. Og særlig malariamygg som er en slekt kjent for å kunne overføre skumle sykdommer, sier Maja.

Helt fra i mai i år har Maja og Mona jobbet med myggprosjektet i samarbeid med NINA, Norsk institutt for naturforskning.    

Studentene forklarer at de begge fikk interesse for insekter da de hadde zoologi på andre semester under utdanninga i Steinkjer.

– Jeg har alltid vært interessert i naturen og fascinert over hvordan alt henger sammen, sier Maja. 

Begge forteller at de synes det er med en litt annerledes følelse de går tur i skogen nå etter at de kom i gang med myggprosjektet. Faget er ikke blitt mindre spennende etter dette, legger de til. 

Kontaktet forskere på NINA og fikk ide til bacheloroppgaven

– Da vi hadde zoologi ble vi fanget av faget og hadde ikke lyst til at det skulle stoppe der. Så vi kontaktet insektsforskerne på NINA og spurte om de hadde noen prosjekter vi kunne slenge oss med på. 

– Det var da vi kom i kontakt med forsker Sondre Dahle som jobber med stikkmygg og sviknott gjennom prosjektet NorBite.

Han fortalte at de hadde gjort store funn av malariamygg i Pasvik i 2017.

– Dette syntes vi var veldig interessant og lurte derfor på om det var mulig å finne malariamygg i Trøndelag. Og BOOM! Der hadde vi en hypotese til en god bacheloroppgave, sier Maja og ler.  

– Spenninga ligger i om det er mulig å finne flere arter av denne blodsugeren i Norge, forklarer Mona.

De var så heldige å få bli med på kartlegginga som NINA foretar på stikkmygg og sviknott i Norge. Studentene forteller at sammenlignet med Sverige og Danmark er Norge dårlig kartlagt. Spesielt gjelder det Trøndelag. 

– Det er som nevnt 70 år siden det sist var gjort en kartlegging av stikkmygg her, og mye har endret seg siden. Dette er litt av bakgrunnen for hvorfor vi valgte å skrive om stikkmygg i bacheloroppgaven vår, sier Maja.
  
Svært liten sjanse for at vi skal bli smittet i Norge

Førstelektor Rolf Terje Kroglund sier at sjansen for at vi skal bli smittet av malariamyggen i Norge er svært liten. 

– Det måtte eventuelt være om vi skulle være ekstremt uheldig på en av flyplassene, der det teoretisk sett kunne tenkes at det var kommet med en malariamygg fra ferieturen i bagasjen. 

– For det er nemlig ikke myggen i seg selv som smitter, men en parasitt i myggen. Når myggen stikker oss for å hente blod som proteinkilde til eggproduksjon, sprøyter den samtidig inn antikoagulerende væske. Det er på den måten vi kan få overført parasitten, sier Kroglund. 

– Den overlever imidlertid ikke i Norge. Men med de raske klimaendringer vi har kan jo det endre seg på sikt, sier han.

Fakta om malaria


Malaria er utbredt i tropiske strøk over store deler av verden, men problemet er størst i Afrika.

Smitten overføres ved at parasitter som opptrer i malariamygg blir overført i det myggen stikker en person som er frisk.

I det du blir stukket sprøyter infiserte malariamygg inn antikoagulerende væske med parasitter samtidig som den suger blod.

Tallene er usikre, men malaria er fortsatt et stort problem og det dør flere hundre tusen mennesker av malaria hvert år.

Årlig blir også nordmenn i Afrika smittet av malaria, men dette skyldes at malariarisikoen ikke blir tatt alvorlig og at en ikke har tatt nødvendige forholdsregler.

I de senere år har mer effektive medisiner og impregnerte myggnett redusert antall nye malariatilfeller.  

Navnet kommer av mal aria = dårlig luft, da man trodde sykdommen skyldtes et smittestoff i luften, miasme, som særlig fantes i sumpområder.

 Kontaktperson