Ny master i samfunnssikkerhet og terrorisme

Stig Ole Johannessen er ansvarlig for den nye fordypningen i samfunnssikkerhet og terrorismestudier
Hvor mye overvåking av privatlivet må vi tåle for å sikre oss best mulig mot terror på norsk jord? Et viktig tema i vår nye master, sier professor Stig Ole Johannessen.  

Ved Nord universitet får du fordype deg i de dilemma som terror skaper i et demokratisk samfunn i en ny vitenskapelig master.

- Hvordan foregår cyberkrigføring?
- Skal staten ha tilgang til våre data?  

Faglig ansvarlig for den nye masterutdanningen med fordypning i samfunnssikkerhet og terrorismestudier er professor Stig Ole Johannessen.

Terrortrusler, overvåking og demokrati

- Vårt samfunn trenger mer kunnskap for å forstå og forebygge fenomener som terror. Det er blitt en del av vår virkelighet som samfunn og enkeltpersoner må forholde seg til.

- Men er det mulig å bekjempe internasjonal terror og samtidig beholdet et åpent samfunn med individuelle friheter?

Terrortrussel og myndighetenes svar på dette innebærer også overvåking av befolkningen.

- Hvor langt skal vi tillate at folk overvåkes?

- Dette er et meget aktuelt spørsmål for tiden, og vil være det i framtida i minst like stor grad, sier han.

- Med vår master vil vi blant annet gå dypere inn i hvorfor det oppstår terror, og hva vi kan gjøre for å forebygge, sier Johannessen.

Med gode karakterer på masteren vil du kunne fortsette på doktorgradsstudier i emnet og utdanne deg til forsker på disse brennaktuelle temaene, sier han.

Studiet tar også opp temaet samfunnssikkerhet. Her studeres hvordan politikk, institusjoner og organisasjoner som har ansvar for beredskapen handterer kriser og terror.

Skriver bok om Utøya

Johannessen har forsket mye på dette i organisasjoner, og skriver nå bok om Utøya og om Norges bidrag med kampfly til Libya.

- Jeg er opptatt av hvordan organisasjoner responderer på en terrortrussel, sier Johannessen.
 
I motsetning til erfaringsbaserte masterstudier går en vitenskapelig master dypere inn på forskningsmetode og ender opp med en større masteroppgave på 50 studiepoeng.

Økende behov for rådgivere og analytikere

Aktuelle jobber etter endt masterstudier kan være som analytikere og rådgivere i stat og kommune og i virksomheter som driver, eller er spesielt avhengig av, kritisk infrastruktur.

Kompetansen trengs også i virksomheter som er sensitive for spionasje eller sabotasje, for eksempel energisektoren, sier Johannessen.

Studiet er generelt relevant i forhold til beredskapsorganisasjoner som politi og forsvar og etterretning sin rolle i å forebygge og bekjempe terrorisme innenfor demokratiets grenser.

Les mer om masteren her:

Samfunnssikkerhet og terrorismestudier