Studiebarometeret - si hva du mener!

Studiebarometeret 2019
Tirsdag 22. oktober inviteres 2. og 5. års studenter til å delta i den nasjonale undersøkelsen om studiekvalitet. Dette er din mulighet til å dele din mening om studiekvaliteten ved Nord universitet.

NOKUT gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I år sendes undersøkelsen ut til ca 65.000 studenter som går 2. og 5. år på bachelor og mastergradsstudier. Formålet med undersøkelsen er å styrke arbeidet med kvalitet i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Hvem kan delta?
Alle 2. eller 5. års studenter kan delta. 

Hvorfor bør du delta?
Er du fornøyd eller misfornøyd? Si hva du mener! Dine meninger og tilbakemeldinger teller og kan være med på å videreutvikle studiet du går på og Nord universitet. Undersøkelsen kan gi de ansatte svar på hva som eventuelt bør endres slik at studieprogrammet kan bli enda bedre, men den kan også fortelle andre hvor bra dette studieprogrammet er. 

Undersøkelsen sendes ut via e-post og SMS fra og med tirsdag 22. oktober.
Svarfrist er 12. november

Hva innebærer det for deg å delta?
Å delta i undersøkelsen innebærer å fylle ut et spørreskjema. Dette tar ca 10-12 minutter. Alle som svarer er med i trekningen av 5 gavekort på 5000 kroner og 25 gavekort på 1000 kroner.

Resultat
Resultatene offentliggjøres i februar 2020 på www.studiebarometeret.no. Her kan du sammenligne studieprogram over hele landet.

Ditt svar er viktig i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten!

Fakta


Undersøkelsen sendes ut til 65.000 studenter som går 2. og 5. år på ca 1800 bachelor og mastergradsstudier.

Undersøkelsen spør om studentenes samlede erfaringer på studieprogrammet, ikke på hvert at de ulike emnene.

Alle studenter får de samme spørsmålene.

Undersøkelsens tema er primært ulike sider av opplevd studiekvalitet, men det spørres også om motivasjon, tidsbruk og engasjement.

Svarfrist: 12. november