Suksess for master i logopedi

Førskolelærer Bodil Berg-Hansen (51) er nylig utdannet logoped ved Universitetet i Nordland.  - Dette studiumet kan jeg si mye godt om, sier hun.

Logopedi er en pedagogisk og terapeutisk utdanning.

Logopedi beskriver og forklarer ulike former for kommunikasjonsvanskeligheter i tilknytning til språk, stemme eller taleforstyrrelser.

-    Som logoped kan jeg jobbe med mennesker i ulike aldre og på ulike arbeidsplasser, som i helsevesenet, utdanningssystemet eller privat. Det gir meg mange muligheter senere. Jeg kan også velge å spesialisere meg innenfor et felt, f.eks. afasi eller stemme senere hvis jeg ønsker det, sier Bodil Berg-Hansen (bildet, under, foto: Per Jarl Elle).De logopediske emnene i studiet omfatter
:

•    Taleflyt
•    Afasi
•    Språk- og stemmevansker
•    Språkvitenskap
•    Rådgivning
•    Vitenskapsteori og forskningsmetode

Berg-Hansen sier at en viktig motivasjonsfaktor for henne er at mennesker uttrykker sine tanker og følelser gjennom tale og språk, og at omfattende vanskeligheter med kommunikasjon kan få store konsekvenser for den som rammes.

-    Enten du stammer, eller du har fått et hjerneslag som reduserer prosesseringen av språket og taleevnen midlertidig, kan en logoped hjelpe deg med å kommunisere bedre gjennom effektive teknikker. Vi logopeder kartlegger og behandler, samt ser på hvilke konsekvenser vanskelighetene kan få for den enkelte når det gjelder helse og livskvalitet, sier Bodil Berg-Hansen.

Bodil Berg-Hansen er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, men hun har i mange år ønsket å utdanne seg til logoped.

Våren 2015 tok hun eksamen ved UiN Profesjonshøgskolen.

- Jeg har ikke angret. Dette har vært et svært interessant studium og jeg gleder meg til å arbeide som logoped. I tillegg ga også studiet meg kompetanse innenfor rådgivning og språkvitenskap, noe jeg synes er viktig for kvaliteten på utdanningen, sier Berg-Hansen.

I 2010 kom UiN inn på statsbudsjettet med 20 studieplasser i det nye masterstudiet i logopedi.

-    Det var veldig moro å bygge et helt nytt pedagogisk studium, og det var åpenbart et behov for et samlingsbasert heltidsstudium i logopedi på masternivå i Nord-Norge. Jeg noterer at vi har stor søkning til studiet, og at våre masterstudenter oppnår gode eksamensresultater, sier dosent Toril Risberg, UiN Profesjonshøgskolen (bildet, til venstre).

Risberg, som blir nå pensjonist, har ledet studiet fra starten.

Hun sier at det er en utfordring å skaffe nok praksis-plasser for logopeder i Norge.

- Når det praksis i taleflyt, legges den til Michael Palin Center for Stammering Children (MPC) i London, opplyser Risberg.

Studentene er ute i praksis fire ganger fjorten dager innen de ulike emnene.

-    Praksisstedene melder tilbake at vi har mange dyktige logopedistudenter. Det er for meg et bevis på at vi har lyktes bra med det faglige og sosiale opplegget i studiet, sier Risberg.

Fakta om UiNs master i logopedi:

•    Siden 2011 er 36 masterkandidater i logopedi uteksaminert
•    Rekordsøkning i 2015: 85 prosent er førsteprioritetssøkere
•    Studiebarometeret 2015: over gjennomsnittet på alle indikatorer

Mange logopeder arbeider i helsetjenesten. Logopedi er ikke en autorisert profesjon på linje med sykepleiere og fysioterapeuter.Se også Utdanning.no