Suksess i samspill med hele Helgeland

I 2010 stod Marianne og Siri i spissen for å etablere et nytt forskningssenter ved Nord universitet i Mo i Rana. Det er blitt en eventyrlig reise.

​​
​​​​​​​​​​​
Klikk her for å endre bildet
En utvikling til å smile av. Marianne Steinmo (til venstre) og Siri Jakobsen utenfor Campus Helgeland​ midt i sentrum av Mo i Rana. Her holder Senter for industriell forretningsutvikling til. – Vi har klart å etablere en god akademisk kultur hvor vi ofte tar en fot i bakken og ser hele mennesket, sier Jakobsen. ​Foto: Rami Skonseng.
De har egentlig ikke hatt så mange anledninger til virkelig å se seg tilbake og kjenne på den gode følelsen. Men når de nå først må sette seg ned og ta seg tid til å sette ord på det, kommer stoltheten snikende. Og det med god grunn.

– Vi kjenner på at vi er i et miljø hvor det er moro å være. Og vi kjenner på at det vi har fått til er veldig sterkt. Det hele var jo vår ide, sier førsteamanuensis Marianne Steinmo.

Etterspurt kompetanse på nasjonalt nivå

Hun er senterleder ved Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) i Mo i Rana og den som sammen med kollega førsteamanuensis Siri Jakobsen sådde idéen og satte den ut i live. 

Da selve snorklippinga fant sted i 2013 var de en del av et lite fagmiljø bestående av én professor og fire stipendiater. I dag, åtte år senere, er de et nasjonalt anerkjent forskningssenter med solid bredde og kompetanse fordelt på 17 medarbeidere. 

– Vi merker at vår kompetanse nå blir etterspurt også på nasjonalt nivå. Blant annet er vi sentrale i et nasjonalt prosjekt i regi av Innovasjon Norge som utforsker pandemiens konsekvenser for næringslivet her i landet.

Ledige studieplasser 

Det er fortsatt mulig å få studieplass ved Nord universitet høsten 2021. Her finner du oversikt over våre ledige studieplasser: 

De to mener at mye av grunnen til suksessen er at de hele veien har vært bevisste på å ikke vokse for fort. 

– Vi er tro mot konseptet og opptatt av å levere med kvalitet på det vi har sagt, sier Steinmo.

– Vi har dessuten klart å etablere en god akademisk kultur hvor vi ofte tar en fot i bakken og ser hele mennesket. Vi står i ring og holder hverandre hardt i hånda, og finner balanse mellom livet og jobben, sier Siri Jakobsen og legger til: 

– Det som er sterkt med oss er holdningen om at din seier er min seier. Vi deler av vår kunnskap og det vi kan og har til hele miljøet, sier hun. 

Hånd i hånd med regionalt næringsliv

Klikk her for å endre bildet
Stadig voksende fagmiljø. SIF består i dag av 17 medarbeidere, deriblant (fra venstre) Irina Isaeva, Marianne Steimno, ​Morten Dahle Selfors, Thomas André Lauvås, ​Rannveig Edda Hjaltadòttir, Siri Jakobsen, Marit Breivik Meyer og Jenny Kjemphei Larsen. Foto: Rami Skonseng / Mye i media.
Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) ble altså opprettet i 2013 og fokuserer på problemstillinger i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. Forskningssenteret er en del av Handelshøgskolen ved Nord universitet med kjernevirksomhet ved Campus Helgeland i Mo i Rana.

Alt de gjør og foretar seg skjer i tett samarbeid og dialog med næringslivet, noe det har gjort fra dag én. Derfor har de også både en havbruksmentor og en industrimentor med i teamet.

– Vi har en regional kontekst som er sterkt industrielt drevet. Vi fikk raskt lokale støttespiller, noe som har vært helt avgjørende. Næringslivet likte konseptet og støttet opp økonomisk slik at vi kunne utvikle oss. Helgeland Sparebank gikk tidlig inn og bidro til en stipendiatstilling, og var samtidig tydelige på at de forventet at flere gjorde det samme, sier senterlederen. 

Hun minnes godt selve åpningsdagen og ser på det som skjedde da som et godt bilde på den massive lokale støtten. 

– Alle var der. Ordføreren klipte snora, topplederne fra næringslivet applauderte og Sparebanken kom med gode ord. Vi så da at senteret vårt var stort både for Rana og for Helgeland. I tillegg fikk vi solid anerkjennelse fra egen institusjon gjennom at vi fikk vår femte stipendiatstilling, denne gang helt og holdent internfinansiert.

Internasjonal tiltrekningskraft​

Klikk her for å endre bildet
Attraktivt forskningsmiljø. Førsteamanuensis Rannveig Edda Hjaltadòttir (foran) fra Island er siste tilvekst i SIF-miljøet. Foto: Rami Skonseng / Mye i media.
I løpet av de åtte​​ årene senteret har eksistert, har fem av de ansatte disputert (fullført en doktorgrad, red.anm.). Fire av disse jobber fortsatt i SIF, og senterets fagmiljø er nå i ferd med å bli attraktivt også utenfor egne landegrenser. 

I staben finner vi stipendiatene Maryna Vakulenko fra Ukraina og Micaela Heselius fra Finland. Og i januar i år ble Rannveig Edda Hjaltadòttir fra Island tilsatt som førsteamanuensis; en forsker med stort internasjonalt nettverk innenfor innovasjonsforskning og som har undervist ved universiteter i fem land i Europa, senest i Luxembourg.

– Faglig er dette senteret og fagmiljøet her perfekt match for meg som har særlig fokus på sirkulær økonomi. Jeg er allerede i gang med flere prosjekter og jeg ser endeløse muligheter, sier Hjaltadòttir. 

– Rannveig er en seniorressurs som med sitt internasjonale nettverk er kjempeviktig for oss. Hun tilfører oss verdi med en gang og bruker sin kunnskap så sterkt inn mot utvikling og det å tenke ut nye forskningsprosjekter. Vi ser allerede effekten av å ha fått henne inn her, sier en fornøyd Marianne Steinmo. 

Havbruksmentoren fra Kvarøy

Klikk her for å endre bildet
Løfter blikket. – Havbruksnæringen er for navlebeskuende og trenger å se mer til andre næringer, sier Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett. Knutsen er havbruksmentor i Senter for industriell forretningsutvikling. Foto: Rune Nilsen.
Alf-Gøran Knutsen er daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett på Lurøy​. En bedrift med 45 års historie, 26 ansatte og en omsetning på 600 millioner. Knutsen var ikke tung å be da SIF ønsket å ha han med som havbruksmentor i teamet. 

– SIF sin tette relasjon til næringene er viktig for Helgeland som helhet. Vi i havbruksnæringen er veldig åpne innad i vår næring, men er for navlebeskuende og ikke flink nok til å se til andre næringer og finne samarbeid med dem. Her har vi mye å hente, og for oss er dette en gylden mulighet til å få innblikk i en annen industri, sier Knutsen. 

Som mentor er han tilgjengelig for fagmiljøet og kan bidra med viktige innspill i prosjekter eller som gjesteforeleser overfor studentene som jobber med relevante undervisningscase i regi av senteret. 

Vil løfte innovasjonsaktiviteten ytterligere

– Vi ønsker å ta en posisjon og løfte innovasjonsaktiviteten blant næringene på Helgeland. Derfor er det viktig for oss å ha havbruks- og industrimentorer i teamet. Det handler om at de sterkeste pilarene våre er relatert til havbruk og industri, og da er det viktig med relasjoner i næringen, sier Marianne Steinmo.

– Vi er på hele Helgeland og for hele Helgeland, og samtidig tiltrekker vi oss studenter fra hele landet til våre utdanninger. Her kan folk få den høyeste utdannelsen og gå fra bachelor, via master til å ta en doktorgrad. 

– ​Vi har ressursene, og vårt neste mål er å få inn flere stipendiatstillinger i samarbeid med næringslivet. Her har vi allerede god dialog med blant andre Kunnskapsparken Helgeland, Arctic Cluster Team og SINTEF, sier en stolt senterleder.​

Senter for industriell forretningsutvikling 


SIF er et forskningssenter ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet. Senteret har sin kjernevirksomhet ved HHN, Campus Helgeland, og ble opprettet i 2013 for å ​posisjonere fakultetets forskningsaktivitet i en industriintensiv region som Helgeland representerer. 

​SIF er sterkt forankret i Nords overordnede visjon 
​«Nord i verden - Kunnskap for fremtiden»​, og bidrar til å styrke universitetets og HHNs næringslivsinteraksjon gjennom kunnskap og relasjoner til næringslivet på Helgeland.


Senteret består av 17 medarbeidere.

Visjon: «Ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, innovasjon og forretningsutvikling»

 Kontaktperson