Slik kan du synge deg frisk

«Syng, syng, syng og vær glad» er en sangtekst de fleste drar kjensel på. Korprosjektet Syng deg friskere har vist at det er fullt mulig. Nå foreligger håndboka fra prosjektet.

Syng deg friskere: Fra korøvelse. Foto: Richard Hearsey.

Sommeren 2015 deltok rundt 20 personer i et unikt korsangprosjekt kalt «Syng deg friskere» i regi av Nord universitet.

Fellesnevneren for kordeltakerne er at de selv definerer at de har psykiske lidelser, og hovedmålet har vært å prøve ut og evaluere om korsang kan bidra til bedre helse for denne gruppen mennesker.

En ubevisst terapi

«Syng deg friskere» har blitt fulgt og evaluert av forskere ved Nord universitet. I sommer ble prosjektet avsluttet, og tilbakemeldingene fra deltakerne er entydig positive:

 • De er blitt tatt på alvor
 • De har fått større mot
 • Økt selvtillit
 • Mestringsfølelse
 • Kjenner seg gladere
 • Har blitt bedre til å synge
 • Er blitt tryggere og mindre anspent

En av deltakerne sier det slik:

«Jeg har jo mer glede av sanger nå og musikk nå i hverdagene enn jeg hadde før jeg begynte. Liksom fått tilbake litt gleden av musikk og sånn som jeg –hadde før da. Det er enklere å ta frem en sang når jeg skal ute å gå tur eller når jeg er hjemme eller. Og musikk merker jeg det er jo en ubevisst terapi om du tenker over det eller ikke, i hvert fall for min del.»

Sentrale byggesteiner i korsangkonseptet er trygge rammer, hyggelig stemning, stor takhøyde, gehørbasert læring, tilpasset progresjon, kroppsliggjøring og mestringsfokus.

Prosjektet er motivert ut fra funn fra tidligere forskning som antyder at sang og musikk kan ha positiv effekt på vår mentale helse.

Flere undersøkelser bekrefter at korsang er bra for helse og velvære, men det er gjort veldig få studier av korsang tilrettelagt for personer med psykiske helseproblemer.

Siden «Syng deg friskere» ble startet opp, har flere andre kommuner i Norge satt i gang lignende tilbud, deriblant Lillehammer, Namsos, Kristiansand og Fredrikstad.

Digital håndbok

I noen av kommunene inngår korsang som en del av hjelpetilbudet for folk med psykiske helseplager.
Nå er korsangprosjektet ved Nord universitet ute med en digital håndbok, som foreligger i form av en video.

– Håndboka er egna for de som ønsker å gjøre noe lignende som oss, sier førstelektor og prosjektleder Arve Almvik, og får støtte av førstelektor Grete Daling, som har vært prosjektansvarlig.

– Den vil være nyttig for kommuner som vil satse på korsangtilbud som en del av lavterskeltjenestene for personer med psykiske helseplager, eller kortilbud rettet mot målgruppen i regi av Norges korforbund, sier hun. 

Videoen under er en smakebit fra korprosjektet:


Den digitale håndboka viser hvordan man kan lede og organisere en korøving primært fra en sang- og musikkfaglig innfallsvinkel.

Videoen er veldig instruktiv (sa faktaboks), og den er tenkt som en inspirasjon og idebank for korledere eller potensielle korledere.

– Håndboka vil også være aktuell for sangpedagoger, eller ledere for andre ensembler for kor, sier Daling.    

På deltakernes premisser

Prosjektleder: Grete Daling. Foto: Roar Barros Ødegård

Daling har også vært dirigent for koret, som har opptrådt på en rekke konferanser rundt omkring i Norge. Her har deltakerne presentert sin motivasjon for å delta og hva øvingene og fellesskapet har betydd for dem.    

– Målet med prosjektet har vært å finne ut om deltakelse i et kor kan bidra til å bedre den psykiske helsen hos deltakerne. De er fulgt opp med intervjuer på individnivå og i fokusgruppeintervju, sier Daling.

Hva er det med sang?

De rundt 20 deltakerne i «Syng deg friskere» hadde fått informasjon om tiltaket i sin hjemkommune og valgte på frivillig basis å prøve korsang for sin egen psykiske helses skyld. Noen hadde vært med i kor før, for andre var det helt nytt.

– I tillegg til at korsang er fellesskap, så er sang spesielt ved at instrumentet ligger i kroppen. Å drive med rytme, pust, sang og koordinasjon krever konsentrasjon og kobler hode og kropp.

– Skal du få det til, må du avspenne kroppen, være konsentrert og fokusert på oppgaven, sier Daling.  

Som dirigent for koret har hun gjort enkelte grep.

– Det har vært veldig artig. Det var ikke lagt noe forventningspress på noen. Vi la bort notene og sang ut fra gehøret. 

– Jeg tenkte at koristene i dette koret kunne være mer sensitive, så tonen mellom oss har vært mindre direkte enn den kanskje ville ha vært under andre omstendigheter. På den annen side så har deltakerne i koret tatt utfordringer på strak arm, sier hun.   

Syng deg friskere - «håndbok» 

Vil du ha håndboken? Kontakt førstelektor Arve Almvik eller førstelektor Grete Daling ved Nord universitet.

Den digitale håndboken viser hvordan en korøving kan gjennomføres og hvordan man kan øve på stabilisering av luftstrøm. Det gis eksempler på øvelser for stemmen og hvordan man kan jobbe med puls, koordinasjon, rytme og lytting. Øvelsene er forklart og begrunnet.

 • Manus og prosjektansvarlig: Grete Daling
 • Fotograf/film: Richard Hearsey
 • Klipp og lyd: Torgeir L. Wennersberg og Bjørn Egil Vold
 • Prosjektleder: Arve Almvik

  Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Extrastiftelsen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Krafttak for sang.
Foto hovedbilde: Anne Rønning