TV2-reporter gjorde inntrykk på studentene

TV2-reporter Kadafi Zaman viste klipp fra terror han har rapportert fra, og Hassan Jumas to søstre dro til infernoet i Syria. Sterke historer, men også fest og moro på Inter sin jubileumsmarkering.


Sterk historie: Hassan Juma fortalte om sine to søstre som valgte å dra til Syria. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

I helga har Inter, studentforeninga for Fakultet for samfunnsvitenskap, markert at de er 20 år. På programmet sto mye festligheter, men også faglige aktiviteter med foredrag om svært aktuelle tema som terrorisme og radikalisering.

To markante skikkelser med lang erfaring fra norsk etterretningsvesen, Ola Kaldager og Kjell Grandhagen, ga en grundig analyse av terrorisme og radikalisering.

Med historiene til Hassan Juma og TV2-reporter Kadafi Zaman kom en svært tett på virkeligheten slik den er her og nå.

Søstrene dro til Syria

Hassan Juma opplevde at begge hans to søstre ble radikalisert på koranskole i Norge og valgte å dra til Syria, fortalte Hassan. Det ble et sjokk for resten av familien som satt igjen i Oslo, kunne han fortelle.  
Tett på virkeligheten: TV2-reporter Kadafi Zaman. Foto: Svein-Arnt Eriksen

I dag er det usikkert hvordan det har gått med søstrene hans. Kommer de tilbake til Norge, venter det trolig fengsel, sa Hassan.

Studentene Trude Marielle Gjelsten (23) og Oda Viken (22) tenker at internasjonal terror fortsatt oppleves som litt fjernt. Men det er likevel noe de blir påvirket av til en viss grad.  

– Jeg går ikke rundt og er redd til daglig for at terror skal skje her i Bodø, sier Trude.

Oda sier at hun ikke avlyser en reise hun har bestilt, selv om det nylig har vært terroranslag på eller ved reisemålet. 

– Men jeg blir betenkt om det nettopp har skjedd i en by jeg skal besøke, sier hun.

Trude Marielle Gjelsten er leder for studentforeninga Inter, mens Oda Viken er fagdagsansvarlig. De har begge hatt svært travle dager før og under jubileumsmarkeringa, forteller de. 

Identifiserer ekstremister i Norge

TV2-reporter Kadafi Zaman er et kjent fjes fra direkte TV der det formidles dramatiske hendelser knyttet opp mot internasjonal terrorisme og ekstremisme. Han dekket også hendelsene på Utøya. Styret i Inter: Fra venstre: Maren Opdahl Thun, Oda Viken, Julia Føllesdal, Trude Marielle Gjelsten. Bak fra venstre: Tord Apalvik, Eugen Hovden Haush og Kristian Rasmussen. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Som reporter har han stått midt oppe i svært dramatiske begivenheter og forsøkt å bevare roen. Og ikke minst er det vanskelig å forholde seg nøytral, selv om det er idealet i jobben som reporter, sa Kadafi. Ofte er det døde mennesker rundt der han står, og fullt kaos. Flere av de klippene han viste fra slike hendelser inneholdt svært sterke scener, med menneskelige lidelser og grusomheter.  

– I Norge og Norden har det vært flere demonstrasjoner med ekstremister over tid. Vi i TV2 har identifisert mange av dem, og vi har en løpende diskusjon internt om hvor grensa går for identifisering, sa Zaman.

Ikke sjelden utsettes journalister for trusler. På tross av det vil Kadafi Zaman fortsette å rapportere om terrorisme og ekstremisme.

– Jeg må innrømme at jeg synes det er spennende. Samtidig mener jeg det er en viktig oppgave i samfunnet, sa han.     

Givende arbeid i studentforeninga

Trude Marielle Gjelsten og Oda Viken synes det er lærerikt og motiverende å jobbe aktivt i studentforeninga. Men de skulle ønske et noe større engasjement fra resten av studentene ved fakultetet.

– Det blir til at mye faller på oss i styret og de som sitter i diverse utvalg. Det blir mye opp til en hard kjerne, sier Trude.

– Men om flere var klar over at det er mange fordeler ville de kanskje blitt mer aktive. For vi blir godt kjent på tvers av fakultetene gjennom arbeidet. Det er både artig og inspirerende å få til noe, lage aktiviteter og stå for arrangementer, sier Oda.

– Studentforeninga utgjør en forskjell, er konklusjonen fra de begge to.

Inter

er studentforeninga ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Les mer om Inter.