TechLab offisielt åpnet i Mo i Rana

En tydelig milepæl i utviklingen og bruken av ny framtidsrettet teknologi. Slik blir Helgelands nye storsatsing innen teknologisk innovasjon beskrevet.


​Nordland fylkeskommune, Mechatronics Innovation Lab (MIL) og Nord universitet feiret nylig åpning av nye TechLab på Mo ​ et innovasjonssenter for opplæring og testing av digitale verktøy og teknologi. 

​​​​Onsdag 1. mars var alle tre eierne til stede under den offisielle åpningen av Helgelands nye storsatsing innen teknologisk innovasjon. 

​ Vi skal teste, inspirere og utfordre hverandre på denne arenaen, sa rektor Hanne Solheim Hansen i sin åpningstale. 

 TechLab representerer en tydelig milepæl i utviklingen av, og ikke minst bruken av ny framtidsrettet teknologi, fastslo fylkesråd Fredric Persson.  
​ 

Styrker regionalt næringsliv 

Etter initiativ fra fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland, vil Nord universitet løfte næringsutviklingen i regionen gjennom eierskapet i TechLab.
 
– Et viktig mål er å legge til rette for mer innovasjon i regionen, mer tilgang på kunnskap om teknologi og digitalisering, og bidra til et tettere samarbeid mellom universitetet og samfunns- og næringslivet, sa Haukland. 
 

Tilrettelegger for mer innovasjon med teknologi

Den splitter nye laben gir tilgang til det nyeste av teknologi, robotikk og digitaliseringsverktøy, som for eksempel industrielle roboter, VR og AR-utstyr, sensorikk, programvare og 3D-printere.

Tilbudet skal gå til små og mellomstore bedrifter, undervisere, forskere, elever på fagskole, gründere og offentlig sektor. 

Fylkesråd Linda Helen Haukland påpeker at det skal være bred tilgang både til å se på, teste og leie utstyret. I tillegg vil brukerne også kunne utvikle prosjekter, drive opplæring eller undervisning, og motta kurs og etterutdanning.
  
 Etableringen av TechLab gjøre det rimeligere og ikke minst enklere for undervisning, industri og næringsliv, samt å bli kjent med moderne digitale løsninger uten å måtte ta de større investeringene selv, sa fylkesråden.


TechLab herved åpnet: Eierne erklærte TechLab for åpnet da de sammen klippet over båndet. Lene Merete Liodden i MIL fikk æren av å bruke saksen. Fra venstre: Rektor Hanne Solheim Hansen, fylkesråd Linda Helen Haukland, Lene Merete Liodden og fylkesråd Fredric Persson. Toppbilde:  Fylkesråd Linda Helen Haukland tester VR-briller for første gang, instruert av daglig leder Kay Tomas Bertheussen. Fotos: Lene Therese Evensen Loe.

VR-teknologi for sykepleiestudenter

​Daglig leder i TechLab, Kay Tomas Bertheussen, er særlig fornøyd med at laben skal fungere som en uavhengig rådgiver.
 
– Vi skal tilby rådgivning uten å være farget av økonomi, “være gift” med én leverandør eller én type teknologi. Det gir en enorm mulighet for samfunnet som helhet, sier Bertheussen. 
  
– VR-briller er ofte brukt i byggebransjen ved prosjektering av fabrikker, men nå ser vi at det for eksempel kan brukes opp mot helsefag. Som et supplement til læring er VR-briller ekstremt kraftig og egner seg veldig godt.

Han trekker frem hvordan sykepleierstudenter gjennom VR-briller kan bruke trening i medisinrom til å hente ut riktig mengde medisiner mange ganger.
  
 Når det faktiske medisinrommet tar tre studenter, kan man løse det ved å bygge et virtuelt medisinrom i VR som tar 20 personer. Studentene vil da få godt utbytte av å bruke mengdetrening i VR, og de tar med seg denne kunnskapen inn i trening i det faktiske medisinrommet, forklarer Bertheussen oppglødd.  ​

​Bidrar til det grønne skiftet 

Rektor Hanne Solheim Hansen er svært fornøyd med nyetableringen i Mo i Rana. 

– Innovasjonslaboratoriet skal være en arena for regionalt næringsliv. Nord universitet skal være en pådriver for innovasjon, og TechLab vil være et tilbud med lav terskel for å øke små bedrifters konkurransedyktighet og deres bidrag til det grønne skiftet, digitaliseringen og kompetanseutfordringer.
 
Hun forteller at prosjektet har vært et viktig samarbeid som har tatt tid å få opp og gå. Både Rana kommune, Mo Industripark, og fylkeskommunen har gjort sitt slik at de i fellesskap har etablert TechLab. 

​ Det er et spennende løft vi gjør i lag og det er en spennende vei fremover, lyder rektors lovord om Nordlands nye innovasjonssenter.   
 

Vil sikre tilgang på teknologi fra hele landet 

TechLab AS er eid av Nord universitet, Nordland Fylkeskommune og Mechatronics Innovation Lab (MIL). Bak MIL står Universitetet i Agder og Norce som eiere. MIL, som er et innovasjonssenter i Grimstad i noe større skala, er en sentral samarbeidspartner når TechLab nå åpnes for samfunnet.

MIL skal komplimentere og supplere TechLab i Mo i Rana med teknologisk utstyr som de allerede har på laben i Grimstad.

Lene Merete Liodden, daglig leder i MIL, utdyper; 
 
– Noe av utstyret vi har er ikke i bruk hele tiden fordi det krever ganske mye spesialkompetanse for å bruke, og dette kan vi supplere laben i Mo i Rana med. Noe av dette utstyret er også svært viktig opp mot industrien, og da kan man få testet, få nærhet til og ikke minst bygd opp en kompetanse gjennom modellene vi allerede har, forklarer Liodden. 

– Vi må sikre at Norge har tilgang på ulike teknologier innenfor enkelte fagfelt, men at vi ikke nødvendigvis investerer i det samme. For det er ikke alt man trenger å bruke så ofte, poengterer hun.  
 

Stor interesse blant de oppmøtte 

Stor interesse lokket aktører fra offentlig og privat næring til TechLabs lokaler i Mo Industripark for å få et nærmere innblikk i selskapets visjon, mål og mandat.
  
Kollegene Helge Fack og Stian Arntsen, fra organisasjonen Rana Makerspace, kom for å se på hva TechLab har å tilby og undersøke mulighetene for et samarbeid med teknologilaben. 
 
– Det som TechLab er med på å bygge opp og digitalisere i regionen, synes jeg er veldig lovende, og det er mye som er modent for å bli digitalisert, forteller Helge Fack.

Kollegene er spente på å se hvilke alternativer som finnes innen teknologi, både fra Grimstad i sør til Mo i Rana i nord.

– Det å få andre perspektiver på ting er alltid bra, oppsummerer duoen etter dagens presentasjon.    
 

Ruster samfunnet og ungdommen for fremtiden 

Ny fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland, Fredric Persson, gleder seg over at elever og lærere fra videregående skoler og fagskoleelever skal fylle undervisningsrommene på TechLab og bruke mulighetene TechLab gir. Persson røper også at dette er nært forestående. 

​ Vi skal gi samfunnet og ungdommen vår muligheten til å få opplæring i det nyeste av det nye innenfor teknologi og digitalisering. På denne måten står vi godt rustet til å møte behovene til framtidas ar​beids- og næringsliv, forteller Persson.  ​ 


Stor dag: Styremedlem, dekan ved Handelshøgskolen, Gry Agnete Alsos og rektor Hanne Solheim Hansen er strålende fornøyd med nyåpning på Helgeland.​ Foto: Lene Therese Evensen Loe. ​​​

TechLab


er et senter for opplæring og testing av digitale verktøy og teknologi lokalisert i Mo i Rana. ​

Techlab skal være en pådriver for innovasjon og er et lavterskeltilbud for å øke spesielt små bedrifters konkurransedyktighet i møtet med det grønne skiftet, digitaliseringen, og regionens demografi- og kompetanseutfordringer. 

Målet er å øke innovasjonen i Norge og styrke satsningen i Nord-Norge.

TechLab eies av Nordland fylkeskommune, Mechatronics Innovation Lab (MIL) og Nord universitet. 

Styret i TechLab består av Lene Merete Liodden (MIL), Torgeir Lofthus (Lofthus AS) og Gry Agnete Alsos, dekan ved Handelsshøgskolen, Nord universitet​​​


Kilde: www.techlab.no

 Kontaktperson