Teknologi gjør elevene mer motivert

Bruk av nettbrett og systematikk i bruk av teknologi bidrar til bedre læringsmiljø, sier dosent og redaktør for boken «Teknologi og læringsmiljø», Trond Lekang.

Totalt sytten forfattere er bidragsytere i den nye boken «Teknologi og læringsmiljø». 

Redaktørene Trond Lekang og Mirjam Harkestad Olsen opplyser at boken er et resultat av et samarbeid mellom Nord universitet og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, der forskere har møtt hverandre og delt erfaringer rundt teknologi og læringsmiljø. 

Antologien bidrar til økt forståelse og kunnskap om teknologi og læringsmiljø, hvordan teknologien og læringsmiljøet påvirker og influerer hverandre. Den tar for seg ulike fagområder og erfaringer fra læringsmiljø både i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

– Bruk av teknologi og digitale verktøy styrker læringsmiljøet. Men en forutsetning for at det skal skje er at det er en form for systematikk i bruken av teknologien, sier dosent ved Nord universitet, Trond Lekang. 

Lærere må være interessert i mulighetene

Det å kjøpe inn nettbrett og interaktive tavler gir ingen merverdi for læringsmiljøet i seg selv. For at det skal ha en merverdi i læringsprosessen, så er det alfa og omega at bruken av teknologien er forankret i ledelsen og personalet. 

– Lærerne må være nysgjerrige og interessert i hvordan de kan bruke teknologien. Hvis teknologi skal styrke læringsmiljøet, må det være bevissthet rundt bruken, sier Lekang.

En av artiklene i boken, skrevet av Lekang og Olsen, ser på bruk av teknologi til elever med ulike psykososiale utfordringer. Lærerne har prøvd ut systematisk bruk av nettbrett med en gruppe forskere tilstede i klasserommet.

– Systematisk bruk av nettbrett gjorde at elevene opplevde økt motivasjon, bedre struktur og økt konsentrasjonsevne, sier Lekang. Elevene som tidligere tok med seg konflikter fra friminuttene inn i klasserommet, klarte i en aksjonsperiode å legge fra seg disse konfliktene raskere når de brukte nettbrett.

Konkrete eksempel fra klasserommet

Boken belyser erfaringer fra konkrete digitale prosesser brukt i klasserommet. Førstelektor ved Nord universitet, Bente Forsbakk, ser på hvordan en kan utvikle elevenes matematiske språk ved hjelp av  den dynamiske appen DragonBox Numbers. 

Robin Munkvold, førsteamanuensis ved Nord universitet, tar for seg hvordan en kan bruke digitale spill for å utvikle læringsmiljø. Mange spill er pedagogisk rettet og elevene kan nå læringsmålene gjennom bruk av spill. Munkvold ser på hvordan en kan organisere et klasserom for å gjennomføre aktivitetene.

 Kontaktperson