Tettere samarbeid om algeforskning

Nord universitet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) drar sammen om framtidsnæring.

Makroalger, kjent som tang og tare, og mikroalger representerer verdifulle ressurser for å dekke verdens behov for høyverdiprodukter, mat, fôr, og energi.

Klikk her for å endre bildet

Algeavtale. Divisjonsdirektør Arne Hermansen, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og professor Ketil Eiane, dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet (foto: Per Jarl Elle) 

Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet har skrevet under en intensjonsavtale med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om samarbeid for å utvikle mer kunnskap om alger.

Avtalen omfatter samarbeid om algeforskning, utdanning og kunnskapsformidling, samt kommersialisering av forskningen i tråd med gjeldende retningslinjer.

Alger blir en stadig viktigere ressurs for samfunnet.  NIBIO blir en sentral samarbeidspart for Nord universitet, og denne intensjonsavtalen passer godt inn i Nords strategi for den blå-grønne sektor, sier dekan Ketil Eiane ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA).

Det er allerede etablert et godt samarbeid mellom de to blant annet i Algae to Future-prosjektet (A2F), som er et stort mikroalgeprosjekt hvor NIBIO har koordineringsansvaret, og hvor Nord universitet er en partner.  Programmet går fra 2017-2021, og det har en samlet finansiering på 55 millioner kroner fra myndigheter og private aktører.

Klikk her for å endre bildet
Alger som framtidas kystnæring. Heidi Mathisen, kommunikasjonsrådgiver Nord universitet (t.v.) og Margarita Novoa-Garrido, førsteamanuensis, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (arkivfoto: Per Jarl Elle). Toppfoto: Erling Fløistad. NIBIO.

Vi kommer til å lykkes, fordi samfunnet trenger algeforskningen mot et mer bærekraftig samfunn. NIBIO og Nord universitet vet det er bedre å samarbeide om algeforskning og utdanning, enn å gjøre det hver for oss. Samtidig berømmer vi Nordland fylkeskommune som har vært en pådriver i prosessen, sier divisjonsdirektør Arne Hermansen i NIBIO.

Næring + forskning + forvaltning = sant

Avdelingsleder for Algeproduksjon Stig A. Borgvang i NIBIO mener at mikroalger og makroalger blir en viktig del av norsk næringsliv.

Alger inneholder blant annet proteiner, vitaminer, antioksidanter og fettsyrer. Det gjelder å utvikle en bærekraftig algeindustri, og Nordland har det som skal til, inkludert 26 prosent av landet kystlinje. Vi trenger mer algeforskning og mer aktive avtaler. Næring pluss forskning pluss forvaltning er sant, sier Borgvang.

Se også