Til lands og til vanns for miljøet

– Det er alltid spennende å være ute i felt. Ikke minst får man en drøss med naturopplevelser, sier utmarksbiologen Øyvind Lorvik Arnekleiv (26).

Klikk her for å endre bildet
I sitt rette element: Øyvind Lorvik Arnekleiv på oppdrag for å overvåke en bestand av elvemusling i et regulert vassdrag. – Vi teller blant annet antall elvemuslinger i flere deler av elva. Ved å bruke vannkikkert ser vi tydelig elvebunnen, og det er lettere å se elvemuslingene. Foto Sweco Norge AS.​​

​​​​​​​​Arnekleiv er tidligere student ved Nord universitet og er ansatt som biolog i Sweco Norge AS.​

– Jeg er èn av åtte miljørådgivere/biologer ved kontoret vårt i Trondheim. En av de mest spennende oppdragene jeg har hatt var undersøkelser i ei lakseførende elv langt inne i villmarka. Å få jobbe i et slikt storslagent landskap med mye dyreliv er fantastisk. 

–​ Et annet spennende feltarbeid for meg var å lede og ​​organisere en undersøkelse i en annen lakseførende elv. Det å ha ansvaret for å levere et arbeid til riktig tid og med best mulig kvalitet er alltid veldig utfordrende og lærerikt. Jeg er svært glad for at Sweco gir nyutdannede ansatte mulighet til å opparbeide seg den type erfaring, sier Arnekleiv. ​

Varierte arbeidsdager i felten ​​

Klikk her for å endre bildet
Utmarksbiolog fra Nord. Biolog Øyvind Lorvik Arnekleiv startet sin karriere med bacheloreksamen i naturforvaltning ved Nord universitet. Nå jobber han som miljørådgver i konsulentselskapet Sweco Norge AS. Foto: Sweco Norge AS.​

Sweco AB er ett av Europas største konsulentselskaper innenfor ingeniørfag, miljøteknologi og arkitektur.  

–​ Som biologer i dette selskapet har vi en svært variert arbeidsdag. I sommerhalvåret er vi mye ute i felt for å samle inn data. Datainnsamlingen avhenger av hvilken type prosjekt vi jobber med, og om det er et prosjekt på land eller i vann. 

–​ ​På land, eller i terrestriske systemer, som vi sier, kan det dreie seg om kartlegging av fremmedarter i vegetasjonen og naturtyper, men jobben min handler også om kartlegging av vilt, som for eksempel å innhente data om fugler. Når dataene er samlet inn, skriver vi rapporter basert på funnene vi har gjort. Jeg jobber for det meste med vilt og fugl, men jeg har også mange oppdrag innenfor vann, eller akvatiske systemer. I vannprosjektene  kartlegger vi produksjon av laksefisk i elver, bunndyrfauna og elvemuslinger. 

Arnekleiv tok en bacheloreksamen i naturforvaltning ved Nord universitet i 2018. 

–​ Studiet i naturforvaltning virket faglig interessant. Det ga meg muligheten til å studere egne interessefelt med likesinnede medstudenter. Samtidig ga studiet meg en kompetanse i et jobbmarked med mange varierte og spennende stillinger. Det gjorde valget enkelt. Dessuten gjør nærheten til fjord, skog og fjell studiestedet Steinkjer til en perle for studenter med sans og interesse for naturen. 

Fugleinteressen førte til studier og karriere

Klikk her for å endre bildet
Liten strøm i strømmen. Øyvind Lorvik Arnekleiv og andre i Sweco-teamet kartlegger en bestand av laks og ørret i et sidevassdrag til en større elv. –​ Da benytter vi oss av et elektrisk fiskeapparat som fører strøm ut i vannmassene. Dette er en skånsom metode som svimeslår ungfisk, som vi fanger med håv og legger i en bøtte med vann. Videre blir fiskene artsbestemt og vi måler lengden på hvert individ, før de blir sluppet tilbake der vi fanget dem. Foto Sweco Norge AS.​
For Øyvind Lorvik Arnekleiv begynte karriereren med fugler, enda mer fugler og en bachelor i naturforvalting. ​

Hvordan ble du så interessert i ornitologi?

–​ Fugleinteressen min har vært der så lenge jeg kan huske. Men hva som trigget interessen er ikke godt å si,​ bortsett fra at jeg gikk til anskaffelse av min første fuglebok i ganske ung alder. Kanskje kommer det av at fugler er enklere å se og høre enn andre dyregrupper når en ferdes der ute i naturen? Likevel, det var ikke før jeg begynte å studere ved Nord universitet og i møte med engasjerte forelesere, at interessen for fugl virkelig tok av!

Arnekleiv skrev masteroppgaven sin i økologi ved NMBU om delvis migrasjon hos ryper.  

Hvorfor er det færre fugler i Norge nå enn for få år siden?

–​ Bestandsnedgangen for flere av de norske fugleartene er sammensatt, men arealendringer og klimaendringer blir pekt på som noen av de største truslene for fugl og biologisk mangfold generelt. Det er ikke blitt færre fuglearter, men heller færre individer. Mangfoldet av arter er rimelig stabilt, men bestandene for en del arter går tilbake, sier utmarksbiolog​ Øyvind Lorvik Arnekleiv.​

Klikk her for å endre bildet
Bacheloreksamen. Øyvind Lorvik Arnekleiv skrev bacheloroppgaven i naturforvaltning om tettheten av kråkefugl nær ferdelsesveier som E6 og jernbanen over Saltfjellet (bildet), og raten av eggrøving i reir hos bakkehekkende fuglearter. Fotograf: Lars Lindsø.

Bachelor i naturforvaltning


Studiepoeng     180

Type studium    Bachelorgrad

Studieform        H​​eltid​

Språk  Norsk

Politiattest  Nei

Studiested  Steinkjer

Fakultet  Fakultet fo​r biovitenskap og akvakultur​

 Til studieplansiden​