Tilbyr gratis kurs i matematikk

Et nytt nettbasert nettkurs i matematikk skal gi flere mulighet til å ta lærer- eller sykepleierutdanning ved Nord universitet. Det er Nettskolen i Nordland som arrangerer kurset.

Det nye nettbaserte kurset i matematikk er et tilbud for personer i Nordland og Trøndelag som trenger å forbedre karakteren sin i matematikk – og som planlegger å søke seg til sykepleier- eller lærerutdanning ved Nord universitet. 

Målgruppen for kurset er videregåendeelever og andre som har fullført videregående skole, men som trenger å forbedre karakteren sin. Det er Nettskolen i Nordland som er ansvarlig for kurset

Tilbudet er gratis og tilgjengelig for interesserte både i Trøndelag og Nordland.

– Ikke et forkurs

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Nettskolen i Nordland, rekrutteringsprosjektene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet.

Matematikkurset er et fullverdig, nettbasert tilbud som fører frem til en privatisteksamen, slik at elevene kan forbedre standpunktkarakteren sin. 

– Dette kurset må ikke forveksles med et forkurs eller sommerkurs. Når du melder deg på kurset, vil du få kontakt med en egen mattelærer som vil følge deg opp og gi deg individuell veiledning, forteller Geir Hareide Hansen, leder for Nettskolen i Nordland.

– Det settes opp kurs både dette vårsemesteret og høstsemesteret. Foreløpig har vi 30 plasser tilgjengelig og vi praktiserer førstemann-til-mølla-prinsippet. Så hvis du trenger å forbedre karakteren din, ikke vent med å gå inn på nettsidene til Nettskolen i Nordland og fylle ut en søknad.

Klikk her for å endre bildetUnik mulighet: Geir Hareide Hansen (til venstre), Linda F. Martinussen og Trine Holmvåg håper mange vil benytte seg av det nye tilbudet, og presiserer at det er førstemann til mølla som gjelder. Foto: Nord universitet.

Innføring av karakterkrav 

I 2016 ble det innført krav om bl.a. 4 i gjennomsnittskarakter for matematikk for å kunne søke opptak til lærerutdanningen. Høsten 2019 ble det også for kommende sykepleiere innført krav om minst 3 i matematikk, i tillegg til 3 i norsk. Dette har ført til en betydelig nedgang i antall kvalifiserte søkere til utdanningene.

Både ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det igangsatt rekrutteringsprosjekter i samarbeid med praksisfeltet, for å jobbe med rekruttering til utdanningen og yrket.

– Lærermangelen gjør seg gjeldene i mesteparten av landet, men for region vår er dette mest kritisk for distriktene, sier Linda Fredrikke Martinussen, prosjektleder for rekruttering til lærerutdanningen.  

– Vi har i snart to år satt inn flere tiltak for å rekruttere flere inn til utdanningen. Dette gratiskurset er et unikt tilbud for å hjelpe de som har lyst å bli lærer, men som dessverre ikke kan søke opptak på grunn av krav om karakteren 4 i matematikk, legger hun til.

Ønsker flere kvalifiserte søkere til sykepleie

Også sykepleierutdanningen har merket nedgangen i antall kvalifiserte søkere. 

– Foreløpig har vi tilstrekkelig antall søkere til å fylle alle plassene. Men spesielt til deltidsutdanningene i sykepleie har vi en betydelig nedgang i antall kvalifiserte søkere etter innføring av de nye karakterkravene, sier Trine Holmvåg, prosjektleder for det nylig igangsatte rekrutteringsprosjektet Sykepleier i Nord. 

Det nye matematikkurset skal hjelpe de som har et sterkt ønske om å søke seg inn til sykepleierutdanningen, men som ikke kvalifisere seg til opptak. 

– Vi ønsker oss fulle kurs og mange kvalifiserte søkere til sykepleier- og lærerutdanningen, avslutter Marthinussen og Holmvåg. 

Mer informasjon og søknadsskjema:

Nettskolen i Nordland

 Kontaktperson