Kompetanseløft av lærere i videregående skole

Fagfornyelsen stiller nye krav til lærere i den videregående skolen. Nå skal vitenskapelig metode og kritisk tenkning bli lagt mye mer vekt på i klasserommet. Et nytt prosjekt skal hjelpe dem med å lykkes.

​​​​​​​​​​Nordland fylkeskommune, Nord universitet og Nordlandsforskning har sammen utviklet prosjektet «Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen – kompetanseløft i vitenskapelig metode og kritisk tenkning» (FULVIS).

Dette er et prosjekt som skal styrke kompetansen til lærere i videregående skole i vitenskapelig metode, slik at de kan gi et godt tilbud til elevene og være en ressurs for andre lærere ved å ta forskningen helt inn i klasserommet.

To millioner kroner til kompetanseløft

Fornyelsen av læreplanene for vide​regående opplæring legger vekt på kritisk refleksjon. Derfor utlyste Forskningsrådet våren 2020 ut midler til kompetanseutvikling, og prosjektet fikk tilslag på to millioner kroner og svært gode tilbakemeldinger fra Forskningsrådet.

Midlene skal gå til å utvikle en skreddersydd etterutdanning i vitenskapelig metode og kritisk tenkning for lærere i videregående skoler i Nordland, hvor undervisningen tar utgangspunkt i elevprosjekter fra lærernes egne klasserom. 

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet står ansvarlig for utvikling og gjennomføring av kurset, som vil bli satt opp to ganger i løpet av prosjektperioden 2021 – 23. Det vil bli gjennomført en pilot på noen utvalgte skoler allerede høsten 2021, og erfaringer fra piloten vil bli brukt til å videreutvikle tilbudet mot høsten 2022.

Nye krav til lærerrollen

Klikk her for å endre bildet
Leder prosjektet. – Fagfornyelsen vil stille nye krav til lærerrollen og legge betydelig mer vekt på analytisk kompetanse, kritisk tenkning og innovasjon, sier førsteamanuensis Wenche Rønning. Foto: Svein-Arnt Eriksen​. Hovedfoto øverst i artikkelen: Nadia Norskott.
Førsteamanuensis Wenche Rønning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet leder arbeidet med å utvikle etterutdanningen.

– Fagfornyelsen vil stille nye krav til lærerrollen og legge betydelig mer vekt på analytisk kompetanse, kritisk tenkning og innovasjon. Vi ønsker med dette prosjektet å bidra til å utvikle denne kompetansen, sier Rønning.

Prosjektet vil i en innledende fase være i dialog med skolene for å kartlegge behov og dermed skreddersy et opplegg som er tilpasset skolenes og lærernes behov.

Skreddersydd til lærernes behov

Klikk her for å endre bildet
Kartlegging, evaluering og skreddersydd opplegg. Karen Marie Antonsen, seniorforsker ved Nordlandsforskning. Foto: Nordlandsforskning.
Ansvarlig for kartleggingen vil være Nordlandsforskning i tett dialog med de øvrige partnerne i prosjektet. 

Etterutdanningen vil bli fulgt opp og evaluert for å kunne dokumentere hvordan lærerne tar i bruk kunnskapen i det elevrettede arbeidet.

– Prosessevaluering av første gjennomkjøring av etterutdanningen, vil forhåpentlig bidra til at lærerne får et nyttig tilbud som svarer ut fagfornyelsens vektlegging av kritisk og vitenskapelig tenking, forteller Karin Marie Antonsen, seniorforsker ved Nordlandsforskning

Ressursbank for lærere

Klikk her for å endre bildet
Gleder seg: –​ ​​​Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss både Nord universitet og Nordlandsforskning på laget, sier Thina Maria Benum Mohus i Nordland fylkeskommune. Foto: Svein-Arnt Eriksen​.
Nordland fylkeskommune etablerer også en digital ressursbank for skoler og lærere med eksempler og undervisningsopplegg, hvor erfaringer og resultater fra prosjektet blir formidlet. Prosjektet er forankret i Nordland fylkeskommunes Kompetansestrategi som ble vedtatt i 2020. 

Prosjektleder Thina Mohus​ fra avdeling for utdanning og kompetanse ved Nordland fylkeskommune gleder seg til å komme i gang med arbeidet.

–​ ​​Prosjektet har som målsetning at både lærere og elever skal få ny kompetanse innen forskningsbasert utdanning, utforskende arbeidsmåter og en kritisk og reflektert holdning til læringsarbeidet i skolen. Dette vil gjøre lærerne i stand til en systematisk tilnærming til utvikling av egen praksis, alene eller sammen med kolleger. 

–​ ​Dersom lærerne inngår i utviklingsfellesskap med kolleger på egen skole som en del av prosjektet, vil dette kunne bidra til å utvikle en kultur for læring og utvikling på skolen. Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss både Nord universitet og Nordlandsforskning på laget, slik at vi i fellesskap kan bidra til å utvikle en verdifull kompetanse for fremtiden, sier Mohus.​

 Kontaktperson