Torsken er ikke «enehersker»

Havet utenfor Lofoten-Vesterålen er mer variert enn Nordsjøen.

Havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen kryr av liv. I vannmassene lever blant annet små larver som en dag skal slå seg til ro på bunnen og vokse opp til å bli krabber, muslinger, kråkeboller eller sjøstjerner.

Demokrati og maktfordeling 

Fordi livet er så mangfoldig og rikelig her, velger flere fiskearter denne regionen som gyteområde og habitat. Det fører til en mer demokratisk fordeling av makta i sjøen, i motsetning til i Nordsjøen hvor det bare er torsken som topper næringskjeden og er «enehersker».

Klikk her for å endre bildet
Nye havdata. Marc J. Silberberger samlet data fra havbunnen i det omfattende ARCTOS LoVe MarinEco-prosjektet, finanisert av Statoil, Akvaplan-Niva og Nord universitet (foto: privat)

Klikk her for å endre bildet

Havstrømmer og havbunn. Forsker Marc J. Silberberger har forsket på meroplankton i havet utenfor Lofoten og Vesterålen (foto: Per Jarl Elle)

– Maktfordelingen er en konsekvens av den økologiske variasjonen og rikdommen. Det er flere separate næringskjeder som omfatter bunndyr og fisk i Lofoten-Vesterålen enn det er i Nordsjøen. Det er årsaken til at fiskeressursene i denne regionen sannsynligvis er mer motstandsdyktige mot et høyere press fra fiskeriene, sier forsker og marinøkolog Marc Silberberger ved Nord universitet.

Havstrømmer og havbunn

Han har nylig publisert en studie som viser at dette mangfoldet skyldes blant annet havstrømmene og jorda på havbunnen.

Marc J. Silberberger disputerte for doktorgraden (ph.d i akvatisk biovitenskap) ved Nord universitet i juli 2017.

Klikk her for å endre bildet

Mer demokratisk.
Torsken deler makten med andre fiskearter i havet utenfor Lofoten og Vesterålen (foto: istockphoto).

Tittelen på avhandlingen er Spatial scales of bethic ecosystems in the sub-Arctic Lofoten-Vesterålen region.

Les hele artikkelen i forskning.no