13 deltakere i professorprogram

​Gjennom åtte samlinger får 13 personer veiledning på veien mot professoropprykk.

Professorprogrammet er en strategisk viktig satsing ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. 

Målet med programmet er å bidra til å øke andelen professorer. Dette gjøres gjennom en målrettet satsing på førsteamanuenser og postdoktorer som ønsker å gjøre en vitenskapelig karriere rettet mot å utvikle professorkompetansen.

Målet er at alle blir professorer

Dekan Egil Solli opplyser at flere har jobbet med å utvikle og implementere programmet, og at programmet er høyt prioritert ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. 

– 13 personer er tatt opp, og programmet er lagt opp som åtte ukessamlinger. Den første gikk av stabelen i april i år, og den siste er planlagt i august neste år, sier Solli.

Professor ved Åbo Akademi i Finland, Sven-Erik Hansén og professorene Anne Marit Valle og Jessica Aspfors ved Nord universitet leder programmet.

– Målet er at alle deltakerne skal bli professorer. Noen har allerede søkt, noen er ganske nære. Vårt mål er å ha så få deltakere som mulig på samlingen i august neste år, fordi at flest mulig har blitt professorer, sier Hansén.

Klikk her for å endre bildet
Veiledere: Professorene Jessica ​Aspfors, Anne Marit Valle og Sven Erik Hansén veileder under samlingene. De åtte samlingene varer fra noen dager til ei uke. Sist uke var deltakerne i Vasa i Finland på samling. Foto: Tom Wikman

Intensivt program

Gjennom intensive ukessamlinger, arbeider deltakerne i programmet med konkrete artikler. De får kollegastøtte og veiledning fra lederne. Det er satt av sammenhengende ro og tid til skriveprosessen, og tilbakemeldinger både fra kolleger og ledere. 

Parallelt med dette bygger de opp søknaden til opprykk, får veiledning i å bygge opp en CV som følger visse prinsipper og de får løftet frem forskning, forskningserfaring, undervisningserfaring og ambisjoner for fremtiden.

– Hvorfor er det viktig med et eget program for å øke andelen toppkompetente?

– Jo lenger man er fra de store universitetene, jo vanskeligere kan det være å få kompetansen man trenger. Et skreddersydd og intensivt program gir god drahjelp, sier Hansén.

Fornøyde deltakere

Deltakerne på den første samlingen gir gode tilbakemeldinger på programmet. De fremhever at programmet er godt planlagt, innholdet er gjennomtenkt og at deltakerne får tid og støtte tilpasset hvor de er i prosessen.

Førsteamanuensis Wenche Rønning mener programmet er til god hjelp.

– Det å få veiledning til å vurdere egen kompetanse, hvor man har styrker og svakheter og hvor man må sette inn innsatsen for å oppnå professorkompetanse, er nyttig, sier Rønning og får støtte av dekan Egil Solli.

– Det er viktig at programmet oppfattes som relevant og nyttig, sier han.


Hovedbildet: Nylig var det ukessamling i Vasa i Finland. Fra venstre: Wenche Rønning, Anne Marit Valle, Jessica Aspfors, Elisabeth Hansen, Tove Fiskum, Natallia Bahdanovich Hansen, Saeed Karimi Aghdam Ordaklou, Bjørg Mari Hannås, Halvard Kjelen, Linda Helen Haukland,  Anna Marie Holand, Ove Pedersen, Sven Erik Hansen.​ Foto: Tom Wikman