Undersøkelse om smitterisiko ved Nord universitet

Alle studenter ved Nord universitet inviteres nå til å delta i verdens første studie av smitterisiko ved undervisning på campus eller digital undervisning.

​​130.000 studenter i Norge blir nå invitert til å ta del i verdens første og største studie av smitterisiko ved undervisning på campus eller digital undervisning.

Studien skal sammenligne smitterisiko blant studentene som får undervisning på campus og studentene som har digital fjernundervisning. Dette er en viktig problemstilling for både studenter og ansatte, og for å kunne vurdere hva slags tiltak som er aktuelle dersom smittetrykket i Norge øker.

Undersøkelsen vil innebære at studenter svarer på et kort spørreskjema flere ganger i løpet av semesteret. 

Hva gjør jeg? 

Når du som student mottar e-post fra Nettskjema, skal du klikke på lenken. Det tar bare 3 minutter å svare på spørsmålene. 

Ved å delta i undersøkelsen, bidrar du til viktig kunnskap for videre planlegging av tiltak for å begrense spredning av sykdommen. 

E-posten ble sendt ut fredag 4. september.

Fakta 


Undersøkelsen blir gjennomført i et samarbeid mellom OsloMet og Folkehelseinstituttet, og er godkjent av regional etisk komite (REK ref. 172155).

I alt 12 universiteter og høgskoler deltar i undersøkelsen, som blir sendt ut til 120 000 studenter.