Unik avtale sikrer spisskompetanse på blodprøvetaking

Som eneste sykepleierutdanning i landet, har Nord universitet inngått avtale med Noklus. Avtalen sikrer at studentene får spisskompetanse på blodprøvetaking.

Skal du bli sykepleier er det ingen fordel å ha sprøyteskrekk.

- I går var det fire som måtte legge seg litt nedpå, men hittil i dag har alle berget, smiler Randi Rekkebo.

Randi Rekkebo er bioingeniør og laboratoriekonsulent i Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser). Nylig drillet hun sykepleierstudentene ved Nord universitet i Levanger i blodprøvetaking, både venøs og kapillær.

Først på kunstige armer, såkalte fantomer. Deretter på «blodig alvor» — på hverandre.

Kvalitetssikring av opplæringen

- Jeg har både gledet og grua meg litt til dette. Men jeg frykter ikke å bli svimmel, for jeg synes dette er veldig spennende, sier student Birthe Mejdal, kort tid før hun skal bli stukket i armen av en medstudent.

Som eneste sykepleierutdanning i landet, har Nord universitet, Levanger inngått en samarbeidsavtale med Noklus.

Dette for å sikre at studentene våre får en opplæring som er kvalitetssikret ut i fra de til enhver tid gjeldende rutiner, ifølge seniorkonsulent Lars Ove Reinaas.

23 sykehus - og Nord

- Rutinene endres kontinuerlig. Samtidig ser vi at det blir mer og mer vanlig at det er sykepleiere som får ansvaret for blodprøvetaking rundt om i klinikkene.

- Da er det viktig for oss at vi har sørget for at det blir gitt god opplæring i dette, sier han.

Noklus er en ideell, landsdekkende organisasjon, som jobber for å bedre laboratoriekvaliteten i Norge. I Nord-Trøndelag får alle legekontor og sykehjem besøk og veiledning av laboratoriekonsulenter.

Nytt av dette året er at sykepleierutdanningen ved Nord universitet, Levanger får hjelp til å bedre kvaliteten på laboratorietarbeidet.

- Vi håper og tror dette samarbeidet skal bli veldig verdifullt også for oss.

- At studentene behersker det å ta blodprøver når de senere skal ut i sykehjem, vil føre til at det blir bedre å være pasient og svarene på prøvene blir riktige, sier Rekkebo.

Verdifullt. Bioingeniør Randi Rekkebo i Noklus setter stor pris på samarbeidet med Nord universitet (foto: Bjørnar Leknes).

Effektiv e-læring

Som en del av samarbeidsavtalen, har alle sykepleierstudentene vært gjennom et e-lærings-kurs i forkant av blodprøvetakingen. Effekten er forbløffende god.

- Ja, vi ser tydelig at studentene er bedre rustet i år enn i fjor, sier Reinaas, og får støtte av Rekkebo.

- Vi ser blant annet at studentene vet hvilken finger de skal stikke i og at de skal vende rørene etter at de har tatt en blodprøve, sier hun fornøyd.

PS Noklus ønsker samarbeid med skoler og høyskoler som tilbyr utdanning til stillinger i primærhelsetjenesten, der laboratoriearbeid inngår som en del av arbeidet.

Spisskompetanse. Randi Rekkebo observerer studentene Maren Dalen (i senga), Kjetil Kvaal og Marianne Christiansen (foto: Bjørnar Leknes).

Les mer på Noklus sine nettsider: http://www.noklus.no/Omoss/Omoss.aspx

Bli sykepleier