Universiteter med felles løft for bedre studentutveksling

Nord universitet skal forske på hvordan vi skal få flere norske studenter til å velge å ta deler av utdanningen sin i utlandet.

– Nord universitet skal samarbeide med to andre utdanningsinstitusjoner i Norge og to i utlandet i et treårig forskningsprosjekt der formålet er å bidra til mer studentutveksling, sier førsteamanuensis Bjørn Willy Åmo ved Nord universitet.  

En av seks studenter reiser ut

Behovet er åpenbart til stede. Målet for 2020 er nemlig at 20 prosent skal ta opphold i utlandet. Ifølge Rapport for utveksling, som ble publisert 28. januar 2019, fremgår det at i snitt reiser 15,5 prosent av alle studenter i Norge på utvekslingsopphold. 

Dette er mange breddegrader bak regjeringens ambisjoner – som ifølge Khrono vurderes å bli oppjustert til 50 prosent.

Også Nord universitet ligger langt bak målet, men opplever nå en økende interesse blant studentene for å reise ut. Mens rundt 50 Nord-studenter dro på utveksling i 2018, har 150 søkt om det samme i 2019. 

Klikk her for å endre bildet
Vil ut i verden: Chanice Sørli Johansen er en av de i alt 47 studentene ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag som har søkt om utvekslingsopphold i 2019. 

Deriblant grunnskolelærerstudent Chanice Sørli Johansen ved Fakultet for lærerutdanning, som er det fakultetet som opplever størst søknads-økning.

– Jeg har søkt om å få studere i Japan høsten 2019. Det å studere og leve i et land med en helt annen kultur enn det jeg er vant til, tror jeg vil gjøre at jeg utvikler en dypere forståelse for hvordan det oppleves å komme til et nytt land og finne seg til rette der, sier Chanice. 

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag mottok nylig 47 søknader om studieplass i utlandet for studieåret 2019-2020, noe som er en betydelig økning for fakultetet.

– Vi gleder oss veldig over den voksende interessen for å dra på utveksling. Japan står høyt i kurs men det gjør også Nederland, Storbritannia, USA, Spania og Australia, sier Charlotta Langejan-Candelin, internasjonal koordinator ved fakultetet.   

Internasjonalt samarbeid

Nord universitets samarbeidspartnere i det nye forskningsprosjektet er Høgskulen på Vestlandet og NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, samt Pretoria University i Pretoria og Stellenbosch University, Stellenbosch, går det fram av prosjektbeskrivelsen. 

I tillegg skal prosjektet ha nær tilknytning til industrimiljøer i Norge og utlandet.

Prosjektet er tildelt 4.5 mill. kroner fra Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. 

– Internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid er viktig for å løfte norske miljøer opp i verdensklassen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Sommerskole i Norge og Sør-Afrika

Klikk her for å endre bildet
Skal forske på bedre studentmobilitet: Førsteamanuensis Bjørn Willy Åmo. Foto: Svein-Arnt Eriksen.
Bjørn Willy Åmo forteller at det planlegges en sommerskole i Norge og en i Sør-Afrika.

Dit skal vi invitere studenter fra alle universitetene. Vi vil gå i dybden på hvordan vi kan rekruttere og motivere studenter til å ta deler av sin utdanning i utlandet, sier han.   


– Hvorfor reiser ikke flere studenter ut for å utdanne seg?

– Det vet vi for lite om i dag. De jeg har snakka med sier at det blant annet ikke er så lett å finne fram i regelverket, at det handler om rammevilkårene og usikkerhet omkring grader. Jeg har forventninger til at vi skal komme fram til opplegg som studentene er mer komfortable med, sier Åmo.

I prosjektet skal det også testes ut ulike former for utveksling.

– Studentene skal kunne velge mellom å ta hele semestre, enkeltstående kurs, samarbeide om masteroppgaver eller de kan delta på sommerskole eller på utplassering i arbeidslivet, sier Åmo.