Utvikler ny test for fiskevekst

Hvorfor blir noen fisker større enn andre? Det søker Nord-forskere svar på.

Per Jarl Elle

I 2015 fikk professor Jorge Fernandes 20 millioner kroner fra det europeiske forskningsrådet (ERC) og 2,8 millioner kroner fra Forskningsrådet (NFR) til et forskningsprosjekt om hvordan gener hos fiskearten Tilapia (Tilapia nilensis) påvirkes av oppvekstmiljøet fisken lever i.

Nytt målevertøy for fiskevekst

Tilapia er en av de viktigste matfiskene i verden og Tilapia-prosjektet ved Nord universitet varer til og med 2021.

Klikk her for å endre bildet

Matfisk for fremtiden. Professor Jorge Fernandes har allerede fått 25 millioner kroner av det europeiske (ERC) og det norske forskningsrådet (NFR) til genforskning på matfisken Tilapia. Nå tilføres prosjektet nye 1,5 millioner kroner fra  ERC for å se om det også er mulig å utvikle et kommersielt verktøy som kan påvise hvorfor noen fisker blir større enn andre (foto: Joost Raeymaekers).
Som en del av grunnforskningen i Tilapia-prosjektet vil Jorge Fernandes og teamet hans se om det er mulig å utvikle et nytt, kommersielt måleverktøy for å påvise endringer i genene hos fisk.

Prosjektet heter EPIMARK: Commercial feasibility of a kit for the identification of epigenetic markers in farmed fish”.

Bevis for grunnforskningen

Nå tilføres Tilapia-prosjektet ytterligere1,5 millioner kroner gjennom et "PROOF-of-Concept"-stipend.

«PROOF»- stipendet kan bli gitt til forskere som allerede har et ERC Consolidator Grant fra EUs forskningsråd, European Research Council (ERC).

Professor Jorge Fernandes ved Nord universitet var i fjor den eneste forskeren fra Norge som fikk et Proof-stipend.

Klikk her for å endre bildet

Resirkuleringslab. Nord universitet har bygd et nytt ferskvannslaboratorium i Mørkvedbukta i Bodø, blant annet for å studere fiskearten Tilapia fra Nilen og andre fiskearter (arkivfoto: Per Jarl Elle).
Toppfoto: Fiskeeggene i Tipapia-prosjektet er fraktet fra Nilen til Nord universitet, Bodø (foto: Jorge Fernandes)

Per Jarl Elle

Om de europeiske forskerstipendene


ERC Consolidator Grant gis av det europeiske forskningsrådet. Stipendet finansieres av Horisont 2020, som er det største europeiske forskningsprogrammet og som norsk forskning er en del av. 

ERC Consolidator Grant gis én gang i året til utvalgte toppforskere fra EU og fra andre deler av verden.

Søkerne bør ha sju til tolv års forskererfaring etter doktorgraden, uavhengig av akademisk fagdisiplin.

ERC «Proof-of-Concept» er et forskerstipend i tillegg til ERC Consolidator Grant. Stipendet skal finansiere muligheten for at ideer og resultater som springer ut av forskningen «kan bringes nærmere markedet».  Stipendet gis to ganger i året.