Valgets kvaler i Frankrike

- Det blir politisk kaos om Le Pen vinner og Macron taper i det franske presidentvalget søndag, sier Kjerstin Aukrust, Universitetet i Oslo.

Aukrust foreleste nylig om fransk politikk for Nord-studenter.

Den uavhengig presidentkandidaten Emmanuel Macron vant 23. april første omgang av det franske presidentvalget.

Marine Le Pen, leder av Front National, lå lenge an til å vinne, men kom til slutt på andreplass.

I mellomtiden har de to presidentkandidatene hatt en siste, opphetet TV-debatt.

Klikk her for å endre bildet

Vinnere og tapere. UiOs Kjerstin Aukrust spår politisk kaos, hvis Emmanuel Macron (montasje, nummer to fra høyre) taper valget søndag (foto: Per Jarl Elle, Nord universitet
)

Søndag 7. mai 2017, i annen valgomgang, får franske velgere en ny mulighet til å befeste Emmanuel Macrons seier.

Hvis ikke, blir det politisk kaos, sier Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis i fransk litteratur og område- kunnskap ved Universitetet i Oslo.

- Det er svært lite sannsynlig at Front National får et styringsdyktig flertall i valget til Nasjonal- forsamlingen i juni, og dermed kan det bli vanskelig for Le Pen å få gjennomført politikken hun har gått til valg på. Det er også uklart hva slags regjering hun vil sette sammen, for Nasjonalforsamlingen kan forkaste enhver nyoppnevnt regjering ved å fremme mistillitsforslag. I tillegg spår jeg at det også blir mye sosial uro dersom hun skulle bli valgt, med massedemonstrasjoner, streiker og lignende, sier Aukrust.

- Ikke ute av dansen

Kjerstin Aukrust var invitert av fagansatte ved Fakultet for samfunnsvitenskap til å orientere studentene om fransk politikk.

- Er Marine Le Pen og Front National ute av dansen om Le Pen skulle tape presidentvalget søndag?

- Nei, partiet er på ingen måte ute av dansen. Om Front National skulle tape presidenten, ligger partiet an til å gjøre et veldig godt valg til Nasjonal- forsamlingen i juni. Pr. i dag har de kun to av 577 representanter. I følge målinger ligger an til å få inn mellom 20 og 50 representanter, mens andre spår at de kan få over 100, noe jeg anser for å være lite sannsynlig. I tillegg har de for første gang i historien klart å få til et samarbeid med et annet parti, Debout la France, ledet av den selverklærte gaullisten og suverinisten Nicolas Dupont-Aignan.

- Macron minst upopulær

Han og Le Pen har undertegnet en regjeringsavtale og selv om Le Pen taper presidentvalget, er det sannsynlig at Debout La France og Front National fortsetter å samarbeide i Nasjonalforsamlingen.

Hva er Emmanuel Macron og hans bevegelse En Marche’s sterkeste kort den 7. mai, bortsett fra at bevegelsen hans vant første valgomgang?

- Macrons sterkeste kort er at han er den minst splittende og den minst upopulære av de to presidentkandidatene. Begge to er sterkt mislikt av mange, men samtidig er Macron Frankrikes mest populære politiker. For enkelte, kanskje særlig på venstresiden, fremstår valget mellom Macron og Le Pen som et valg mellom to onder. Macron regnes  - til syvende og sist- som den "minst verste" for de aller fleste. Selv om den republikanske fronten mot Front National - altså den klassiske høyrefronten- som ga den tidligere franske presidenten Jacques Chirac en oppslutning på over 80 prosent da han i presidentvalget i 2002 møtte Marines far, Jean-Marie Le Pen i siste valgomgang -  er sterkt svekket i dag, vil den nok fortsatte holde Marine Le Pen, enn så lenge, unna presidentmakten i Frankrike.

- Minner om Tony Blair

- Om den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron blir Frankrikes neste president: Hvem vil hans politikk ligne mest på, sett i forhold til øvrige partier og statsledere i Europa?

- Macron minner nok aller mest om Tony Blair, Storbritannias tidligere statsminister, særlig i økonomisk politikk. Av dagens politikere, er det kanskje Matteo Renzi, Italias statsminister fram til desember ifjor, som ligner politisk mest på Macron. Samtidig har jo Emmanuel Macron blitt hyllet av nesten alle europeiske ledere, som langt på vei foretrekker en seier for ham enn for Marine Le Pen, særlig med tanke på EUs fremtid. I tillegg erklærte Barack Obama senest 4. mai at han støtter Macrons kandidatur.

Klikk her for å endre bildet

Fransk og norsk
. Nord-student Anne Elise Bolla Nergaard (t.v.), selv halvt fransk, likte Kjerstin Aukrusts gjesteforelesning om fransk politikk (foto: Per Jarl Elle, Nord universitet)
Anne Elise Bolla Nergaard har studert fransk ved Université Paul-Valéry Montpellier 3 i Montpellier og filosofi ved Université de Rennes 1 i Rennes.

Anne Elise snakker fransk. Hun har fransk mor og norsk far, og hun studerer Internasjonale Relasjoner på bachelornivå ved Nord universitet.

Hun har ikke inntrykk av at fransk ungdom er mer interessert i politikk enn de norske.

- Nei, men måten man engasjerer seg definitivt er annerledes. I Norge har jeg inntrykk av at ungdom engasjerer seg i større grad gjennom ungdomspartier enn i Frankrike. Fransk ungdom, derimot, viser politisk engasjement gjennom å mobilisere, som for eksempel til demonstrasjoner.

Hva synes du om gjesteforelesningen til Kjerstin Aukrust?

- Jeg synes det var en god forelesning, hvor hun fikk med mange viktige aspekter ved det politiske systemet og det politiske klimaet generelt i Frankrike. Dessuten er det jo veldig interessant å se hvordan andre tolker valgkampen, hva man trekker frem og legger vekt på andre aspekter enn hva franskmenn gjør.

Hvem tror du vinner presidentvalget i Frankrike i 2017?

- Personlig har jeg jo mine preferanser, men etter en litt turbulent valgkamp for flere av kandidatene og det faktum at en stor del av befolkningen ikke har bestemt seg ennå, gjør det nærmest umulig å gjette. Så vi får bare vente å se etter søndagens valg.