Valgresultatet er klart

Det er nå avgjort hvem som blir de nye styremedlemmene fra Nord universitet.

​​​​​Etter et tredelt valg av styremedlemmer blant de Nord-ansatte, er det nå klart hvem som blir del av de nye Nord-styret fra 1. august 2021. Den totale valgdeltakelsen var på 58,4 prosent.

I tillegg til de fem styremedlemmene fra Nord universitet og to studentrepresentanter, oppnevner Kunnskapsdepartementet fire eksterne styremedlemmer.

Følgende ansatte er valgt inn i det nye styret: 

Fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

Faste medlemmerPersonlig varamedlem
Ellen Sæthre-McGuirkElisabeth Suzen
Oddbjørn JohansenHanne Thommessen
Bjørn OlsenEivind Junker

Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling: 

Fast medlemPersonlig varamedlem
Tone Elisabeth BergFredrik Weisethaunet

Teknisk og administrativt ansatte:

Fast medlemPersonlig varamedlem
Sissel Marit JensenWinnie Christiansen

I overensstemmelse med valgreglementets bestemmelse om likestilling mellom kjønn og lovpålagt kjønnsbalanse i styret, måtte to kvinner i gruppen i gruppen fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling vike for de to mennene med flest stemmer innenfor samme gruppe.

Dette innebærer at Oddbjørn Johansen og Bjørn Olsen trer inn som faste medlemmer, mens Elisabeth Suzen og Hanne Thommesen blir varamedlemmer i det nye Nord-styret.​