Verdensbanken med åpne armer for Nord-forsker

Interessen rundt stipendiat Lars Hovdan Moldens forskning er stor og internasjonal. Nylig ble han invitert av Verdensbanken.
Å bygge internasjonale nettverk har høy prioritet blant mange forskere. Så også for Nord-stipendiat Lars Hovdan Molden, som i løpet av kort tid har lagt USA for sine føtter.

Økonomiforsker Lars Hovdan Molden (37) fra Steinkjer har, sin unge alder til tross, en usedvanlig imponerende CV. Han har vært direktør i Telenor og analytiker i Storebrand, og vekker nå internasjonal oppsikt som stipendiat ved Nord universitet, med kontorsted i Steinkjer.

Hans forskning på samfunnsøkonomi og hvordan et land som Norge håndterer transformasjonen etter oljen, åpner opp stadig flere dører, spesielt i USA. Nylig ble han invitert over, sammen med Innovasjon Norge, til Verdensbankens hovedkontor i Washington.

Verdensbankens hovedkontor i Washington, D.C., i USA (foto: Franz Mahr, World Bank).

- For meg som ung forsker er det stort å få komme inn i et miljø og bli kjent med folk med voldsom kompetanse og som er interessert i å prate med meg. Det er jeg utrolig takknemlig for, sier en stolt Molden.

Fulbright æresstipend

Eventyret startet i 2015, da han mottok et Fulbright-stipend av det amerikanske utenriksdepartementet. Dette er et prestisjetungt stipend som er få forunt. Ekstra oppsiktsvekkende var det derfor at Molden mottok Fulbrights æresstipend.

 - Dette gjorde at jeg kunne ta med meg hele familien og flytte til USA for å ta deler av doktorgradsutdanningen min på et valgfritt universitet, sier han.

Norge etter oljen

I et år jobbet Molden ved University of Wiconsin-Madison. Et opphold som ga han et nettverk av internasjonalt kaliber.

- Jeg kom i kontakt med utrolig mange flinke folk, deriblant i Verdensbanken. Og de ble så interessert i det jeg driver med, at de nylig inviterte meg over på ny, sier han.

Molden forsker på institusjoner som rammeverk rundt økonomisk aktivitet, hvordan finansielle markeder er bygd opp og hvilke roller banker og investorer har.

- Jeg forsker på rollen slike institusjoner har i det å transformere økonomier. Norsk økonomi er i en transformasjonsfase nå, siden vi beveger oss vekk fra oljen. Men hva gjør vi når en stor del av norsk økonomi forsvinner på sikt, samtidig som grønn transformasjon presser seg på? Og det attpåtil i et land som er vant til at staten har en sterk rolle.

- Dette er spesielt interessante problemstillinger også for Verdensbanken, forteller Molden. – For i mange utviklingsland er fremveksten av innovasjonsagenter veldig stor. Samtidig er det stor usikkerhet rundt hvordan slike institusjoner bør designes og hvilken effekt de har.

- Og Norge ligner på mange av de landene Verdensbanken jobber i, siden vi har veldig mange naturressurser. Sånn er det også i mange afrikanske og asiatiske land, men de klarer ikke å dra nytte av de for å få til en bred økonomisk utvikling, sier han.

Vellykket besøk

Molden reiste over sammen med divisjonsdirektør Silje Aspholm Hole fra Innovasjon Norge, som presenterte hvilke erfaringer fra Norge de mener kan dras over til u-land. Besøket i Verdensbanken fant sted 29. mars.

- Vi hadde møter med representanter for deres avdeling for «Trade and Competitiveness» og det er mange tangeringspunkter mellom det Verdensbanken jobber med og det vi ved Nord universitet i Steinkjer tenker rundt Innovasjonscampus og fremtidig arbeid med regionens konkurransekraft.

- Det var stor interesse for norske institusjonelle løsninger, men også kritiske spørsmål til hvordan vi håndterer finansiering av innovasjonsprosjekter og støtte til bedrifters utvikling.

- Jeg har etablert kontakt med mange flinke folk som er interessert i å samarbeide med oss her på universitetet, så det var en veldig positiv møteturne, forteller stipendiat Lars Hovdan Molden.

Fakta om Verdensbanken

Verdensbanken er fellesbetegnelsen for fem internasjonale organisasjoner som yter finansiell bistand og rådgivning for å fremme økonomisk utvikling og medvirke til fattigdomsbekjempelse i utviklingsland.

  • Grunnlagt i 1945
  • Hovedkontor i Washington, D.C., i USA.
  • Hjemmeside: worldbank.org