– Vi følger med og oppdaterer tiltakene

Nord universitet er i tett dialog med lokale smittevernmyndigheter, og gjennomfører hele tiden nødvendige smitteverntiltak knyttet til undervisning og andre læringsaktiviteter.

​​Smittesituasjonen i Nordland og Trøndelag er i stadig endring. Universitetet tilpasser smitteverntiltakene etter de lokale forholdene og har innført strengere smitteverntiltak i Bodø.

– Ved Nord universitet har vi god kontroll på gjennomføringen av fysisk undervisning. Alle læringsaktiviteter gjennomføres i trygge former, og innenfor gjeldende smitteverntiltak, sier Bjarte Toftaker​, konstituert organisasjonssjef ved Nord universitet.

​– Det meste av undervisningen er allerede digital. Der vi gjennomfører fysiske læringsaktiviteter, er dette i mindre grupper, slik at det hele tiden kan være en avstand på minst én meter, helst to, mellom de som deltar, informerer Toftaker.

Han forteller at universitets beredskapsgruppe kontinuerlig overvåker smittesituasjonen ved studiestedene, og løpende fatter tiltak som er tilpasset de lokale forholdene. Dette arbeidet skjer i tett dialog med lokale smittevernmyndigheter.

Har innført ekstra tiltak i Bodø

– I Bodø er vi nå inne i en periode med økende smitte. I samråd med lokale smittevernmyndigheter har vi tatt ytterligere grep for å redusere avstand i de situasjonene der dette er nødvendig, sier Toftaker.

– Som et ekstra tiltak kan ikke Bodø-studentene nå drive egenaktivitet i idrettshallene i Mørkvedhallen eller i Mørkvedbadet, informerer han.

Fredag kom Bodø kommune med en anbefaling om bruk av munnbind i offentlig rom innendørs. Dette innebærer også fellesområdene på campus.

– I undervisningssituasjoner der avstanden mellom er god nok, helst to meter, trenger ikke studentene og foreleser bruke munnbind når det undervises. I undervisning der det er krav om munnbind, for eksempel ved gjennomføring av enkelte labøvelser og under ferdighetstrening, sørger universitetet for at det er tilgjengelig munnbind til studenter og ansatte.

Campus er åpen for studentene

– Det er viktig for oss at studentene får komme på campus og bruke de tjenestene som er tilgjengelig her. Lokale smittevernmyndigheter tilrår ikke en nedstenging av campus. Med de tiltakene vi har og den innskjerpingen vi har gjort, er campus et trygt sted for studenter og for ansatte, sier Toftaker.​​