Viderefører eksisterende smitteverntiltak til 15. mars

Nord universitet viderefører digital undervisning som hovedregel fram til 15. mars.

​​​​​Utstrakt bruk av digital undervisning er ett av flere tiltak for å hindre spredning av koronavirus ved Nord universitets studiesteder.

Selv om det meste av undervisningen foregår på nett, holder universitetet studiestedene åpne, slik at fellesarealer som bibliotek, grupperom, lesesaler, trenings- og øvingsrom er tilgjengelig for studentene. Flere av Studentinords spisesteder er også åpne.

– De fleste av studentene våre har digital undervisning. Det er noen unntak for emner som av ulike grunner må ha fysiske læringsaktiviteter for å oppnå læringsutbytte eller som av andre hensyn ikke kan gjennomføres kun digitalt. De studentene dette gjelder, får mer informasjon om undervisning og oppmøte i Canvas, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Han understreker at det ikke settes i gang fysisk undervisning på emner eller studieprogram uten at studentene får beskjed om dette i god tid.

Klikk her for å endre bildet
Gode digitale læringsmiljø gir ​bedre læringsutbytte. Prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk​, ønsker at  studentene er aktive deltakere den digital undervisningen. 

– God nettundervisning er et samarbeid

– Digitale forelesninger er ofte krevende for både studenter og ansatte. For å få en best mulig læringsopplevelse, ønsker vi å minne om at det å skape et godt digitalt læringsmiljø krever et samarbeid mellom de som underviser og de som følger forelesningene. Her er det mange som i dag gjør en god innsats, men vi opplever også at manglende bruk av kamera og uønsket fotografering og filming, skaper utrygge læringssituasjoner for noen av studentene våre, sier Gårseth-Nesbakk.

Han viser til at bruk av webkamera bidrar til at både studenter og forelesere får en bedre opplevelse av forelesninger og digitale møter. Dette kan du gjerne høre mer om i NRK-podkasten Språksnakk, der språkforsker Ellen Andenæs forteller om hvordan «svarte skjermer» påvirker undervisning og samtaler.

Bilder og opptak krever samtykke

Prorektoren ber studentene sette seg inn i universitetets retningslinjer for nettundervisning, som blant annet sier at både studenter og ansatte har ansvar for å følge reglene for behandling av personopplysninger. Dette gjelder også det å ta bilder eller gjøre opptak av undervisningen.

– Forelesere kan i enkelte tilfeller gjøre opptak av nettundervisning som studenter deltar på. Foreleser vil i oppstarten av nettundervisningen informere om opptak vil bli gjort, og må innhente samtykke fra studentene dersom det kreves. Dette opptaket kan omfatte bilde, lyd, foreleserens foiler og eventuelt video der foreleseren og foilene er i fokus, der det også er mulighet for at bilde, video og studentenes stemmer blir med i opptaket, informerer prorektoren.

Studenter kan ikke gjøre opptak eller ta bilder av den digitale undervisningen uten å innhente samtykke fra alle de andre som kan identifiseres på disse.

– Dette gjelder også ved publisering av video eller bilder fra undervisningene i sosiale medier, som Snapchat og liknende, sier Gårseth-Nesbakk.

Tilbyr digitale mestringskurs og billig frokost

Studentsamskipnaden Studentinord legger til rette for flere fysiske og digitale møtesteder for studentene. I løpet av våren arrangerer de en rekke digitale kurs, om studentøkonomi, eksamensmestring og «tankevirus». Rådgivningstjenesten i Studentinord er også tilgjengelig, fysisk eller via Teams, dersom man ønsker å snakke med noen om utfordringer i studentlivet. 

Flere av spisestedene er åpne, men har noe begrenset åpningstid. Én gang i uka tilbyr ​de studentfrokost til kun 25 kroner på flere av studiestedene, slik at studentene kan få en ekstra fin start på dagen.

– Vi jobber med å utvikle nye tilbud og møteplasser for studentene, og ser hele tiden etter gode løsninger for å gjøre koronahverdagen litt bedre, sier administrerende direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen. 

Han oppfordrer studentene til å følge med i sosiale medier og i appen infoskjermen Go for flere lokale tilbud ved studiestedene.

Klikk her for å endre bildet
Vil gjøre studenthverdagen bedre. ​ Studentsamskipnaden Studentinord jobber med å utvikle gode løsninger for at studentene skal få en bedre hverdag, forteller administrerende direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik-Olsen. Foto: Marthe Mølstre

​Samlet oversikt over tiltak fram til 15. mars:

Undervisning

 • Digital undervisning videreføres som hovedregel til 15. mars
 • Fakultetene kan søke om å tilby fysisk undervisning for emner som må/bør gå fysisk for at studentene skal oppnå læringsutbytte.
 • Fakultetene kan også søke om å tilby digital undervisning ut semesteret for utvalgte utdanninger.
 • Studiestedene er åpne slik at fellesarealer som bibliotek, grupperom, lesesaler, trenings- og øvingsrom er tilgjengelig for studentene.

Gjennomføring av praksis

 • Praksis gjennomføres så langt det lar seg gjøre.
 • Dersom praksis ikke kan gjennomføres som planlagt, må en forsøke å legge til rette ved å gi kompenserende oppgaver slik at studentene kan oppnå læringsutbytte best mulig.

Gjennomføring av eksamen

 • Digital hjemmeeksamen er hovedordning for våren 2021.
 • Det kan gjøres unntak fra i tilfeller skriftlig skoleeksamen må gjennomføres.

Sosiale sammenkomster og arrangementer

 • Det er anledning til å avholde sosiale arrangementer i Nord universitets lokaler for studenter og ansatte. Vi oppfordrer likevel ansatte til å være tilbakeholdne med sosiale arrangementer.
 • Ved arrangementer i Nord universitets lokaler, skal det kun nytes alkohol når dette skjer i regi av Studentinord, eller kantinedrift av andre eksterne aktører. 
 • Arrangementer skal til enhver tid være i tråd med Helsedirektoratets smittevernregler, se Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster på helsenorge.no

​For Nord-ansatte gjelder i tillegg:

Arbeidssted

 • Alle ansatte bør jobbe hjemmefra, såfremt arbeidets art tillater det.
 • Ansatte som har behov for å jobbe på studiestedet, avklarer dette med sin nærmeste leder.
 • Dersom du er usikker på om du skal ha hjemmekontor eller ikke, kontakt din nærmeste leder.

Møter

 • Det kan gjennomføres fysiske møter med et fåtall deltakere innad på det enkelte studiested, men møtet må også kunne følges digitalt hvis ikke alle deltakerne kan være fysisk til stede i møtet.
 • Det skal ikke avholdes fysiske møter med eksterne deltakere eller deltakere fra andre studiesteder.

Arbeidsreiser

 • Regjeringen fraråder unødvendige innenlandsreiser.
 • Nødvendige arbeidsreiser (for eksempel i forbindelse med eksamen og undervisning) kan gjennomføres.
 • Arbeidsreiser må avklares med nærmeste leder.

Bedriftsidretten

 • Bedriftsidrettslaget skal ikke drive organisert aktivitet innendørs.
 • Bedriftsidrettslaget kan ha organisert aktivitet utendørs, forutsatt at det er mulig å holde god avstand.


​Åpningstider og servicefunksjoner

Studiestedene er åpne i tidsrommet 07.30–16.00. Tilgang etter 16.00 og 07.00–07.30 ved bruk av adgangskort/studentkort. Studiestedene er stengt for studentene fra 24.00 til 07.00.

I åpningstiden kan bibliotek, lesesaler, øvingsrom etc. benyttes av studenter som har behov for disse tjenestene. Gjeldende smitteverntiltak og regler for bruk av de ulike rommene må til enhver tid overholdes.

Merk av vi har begrenset bemanning på studiestedene. Dersom du trenger kontakt med studieveileder hjelp med IT-tjenester etc., ber vi deg ta kontakt digitalt.

Se også:
Koronainformasjon fra Nord universitet​