Viderefører eksamensrettet kurs i matematikk

Nord universitet viderefører tilbudet om gratis eksamensrettet kurs i matematikk for søkere til lærer– og sykepleierutdanning for studieåret 2020-21. Samtidig blir kapasiteten doblet fra 30 til 60 plasser.

​Forrige gang Nord universitet og Nettskolen i Nordland tilbydde tilsvarende matematikk-kurs, raste det på med søknader. Til sammen søkte hele 114 personer på de 30 plassene våren 2020.

Som en følge av det dobler de nå kapasiteten til 60 plasser.

Gode tilbakemeldinger

– Vi får gode tilbakemeldinger fra dem​ som har deltatt på disse kursene tidligere, så vi håper på stor interesse også nå. Mange trekker frem den gode og individuelle oppfølgingen fra faglærerne underveis, sier prosjektleder Linda F. Martinussen ved Nord universitet.

Plassene blir likt fordelt mellom søkere til lærer– og sykepleierutdanning, og personer med folkeregistrert adresse i Nordland eller Trøndelag vil bli prioritert.

Påmelding åpner 10. august på nettsiden til Nettskolen i​ Nordland. Send inn din søknad senest innen 1. september. 

Målgruppen for kurset er følgende:

  1. Elever i Vg3 som ønsker å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk til grunnskolelærer, 5-årig lektorutdanning eller sykepleierutdanning.

  2. Øvrige som har fullført og bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse og som ønsker å søke en lærerutdanning eller sykepleierutdanning, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk til grunnskolelærer, 5-årig lektorutdanning eller sykepleierutdanning.
Se hva nettlærer Hanne forteller om kurset (artikkelen fortsetter under videoen):
 

Gratis og 100 prosent nettbasert

Kurset er 100 prosent nettbasert med oppstart 1. september 2020. Kurset er gratis, men deltakerne må selv dekke avgift for privatisteksamen (2 302,- i 2020). 

De som søker og blir tatt opp til sykepleie- eller lærerutdanningen ved Nord universitet, kan søke og få refundert innbetalt eksamensavgift. Ta kontakt direkte med Nettskolen i Nordland​ for spørsmål om påmelding.

Kontaktpersoner

Klikk her for å endre bildet
Til stede for deg: Fra venstre Geir H. Hansen, Linda F. Martinussen og Trine Holmvåg. Foto: Lars Myrvoll. 
Trine Holmvåg, prosjektleder Sykepleier i Nord
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
trine.holmvag@nord.no 
Tlf: 75 51 71 96

Linda F. Martinussen, prosjektleder
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag 
linda.martinussen@nord.no 
Tlf: 75 51 77 94 

Geir H. Hansen, leder
Nettskolen i Nordland
gehans@nfk.no
Tlf: 75650253​