Gjenåpning av Nord universitet

jente studere på kafe
Nord universitet åpner nå opp lokalene ved våre studiesteder. For å kunne ivareta nødvendige smitteverntiltak, blir gjenåpningen gradvis.

​Regjeringen besluttet fredag 12. juni at universitet og høgskoler kunne åpne, så lenge de generelle smittevernreglene kan overholdes.

Slik gjenåpnes lokalene på våre studiesteder:

  • Bibliotekene vil åpnes så snart nødvendige smitteverntiltak er igangsatt

  • Undervisningsrom vil holdes stengt fram til høstsemesteret starter (unntak for sommerkurs og andre, forhåndsgodkjente aktiviteter)

  • Treningsrom holdes inntil videre stengt

Ansatte og studenter som er på studiestedene skal følge Nord universitets smittevernveileder, og eventuelle spesifikke regler knyttet til bestemte lokaler. Alle må også gjennomføre e-læringskurs i smittevern før de tar i bruk lokalene igjen.

Når du er på studiestedet, er det viktig å huske:

  • Ha god hånd- og hostehygiene

  • Hold minst 1 meters avstand

  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming

  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet

  • Har du symptomer på covid-19, bør du testes.