– Naturen er den beste modellen for økonomien

– Følg naturens kretsløp i økonomien. Det sier professor Ove Jakobsen ved Nord universitet, som nylig ble tildelt en prestisjetung artikkelpris fra forlaget Emerald Literati.

Per Jarl Elle
Artikkelprisen deler han med den amerikansk-østerrikske fysikeren Fritjof Capra, som kanskje er mest kjent for boka Fysikkens Tao, 1975 (se faktaboks).

Forlaget Emerald Literati mener deres artikkel om økologisk økonomi er særlig interessant («highly recommended»).

Klikk her for å endre bildet
Pris for artikkel om økologiske og økonomiske systemer. – Det er hyggelig å kunne dele Emerald Literati-prisen med Fritjof Capra, sier professor Ove D. Jakobsen, Handelshøgskolen, Nord universitet (foto: Per Jarl Elle).
– Capra interesserer seg for prinsippene i kretsløpsøkonomien som er koblet til buddhistisk naturfilosofi. Dette synet på økologisk økonomi i et system har Senter for økologisk økonomi og etikk utviklet opp gjennom årene, sier professor Ove D. Jakobsen.

Økonomien kan organiseres som økologien

Hovedpoenget i artikkelen A conceptual framework for ecological economics based on systemic principles of life (Fritjof Capra and Ove Daniel Jakobsen, Emerald 2017) er at naturen er mangfold i mange kretsløp, det vil si i et system.

På samme måte som i naturen, kan økonomien i samfunnet organiseres i kretsløpssystemer som virker, ikke mot naturen, men tvert imot tar vare på den. 

– De største utfordringene i verden skyldes at det dominerende globale økonomiske system i liten grad er knyttet opp mot naturgitte og kulturelle verdier. Dagens system tar ikke hensyn til naturens egenverdi, som er grunnlaget for alt liv, inkludert mennesket, sier Jakobsen.

Jakobsen mener at naturen er redusert til en ressurs for økonomisk virksomhet.

– Ressursene utnyttes brutalt, fører til tap av mangfold og dermed tap av bærekraft. Bruken av ikke-gjenvinnbare fossile ressurser fører til CO2-utslipp, som igjen fører til radikale endringer i klimaet.

– Lære av mer enn å lære om naturen  

– Hvordan passer økologi og økonomi sammen?

– I artikkelen snakker vi om økologisk økonomi basert på prinsippene vi finner i naturen. Det er med andre ord mer snakk om å lære av naturen enn av å lære om den. En økonomi som bygger på kunnskap om naturen, fører til store endringer sammenlignet med dagens økonomiske system, sier han. 

– Økologi er økonomi. Den østerriksk-amerikanske fysikeren Fritjof Capra (til venstre) og professor Ove D. Jakobsen, her sammen i Steigen i Nordland i mai 2015 (arkivfoto: Fritjof Capra).

Fire felles prinsipper for økologiske og økonomiske systemer:


 Økonomi eksisterer alltid innenfor naturgitte betingelser. Dvs. økonomien er underlagt økologien fra cellene i organismene til biosfæren

• Økosystemene fungerer som integrerte nettverk av selvorganiserende systemer. En økologisk modell overført til et økonomisk system  som innnebærer å organisere desentraliserte nettverk av produksjon, distribusjon, forbruk og gjenvinning

• Ingenting av energi og materie går til spille i naturen.  Som i naturen må økonomiske systemer i samfunnet kobles sammen med produksjon og konsum i et økonomisk kretsløp hvor avfall omdannes til ressurser gjennom sirkulære, og bærekraftige verdikjeder

• Samarbeidsøkonomi bidrar til det felles beste. På samme måte som alle økosystemer er et synergisk samspill mellom ulike livsformer, bør økonomien preges av samhandling og dialog

 

Internasjonalt samarbeid om økologisk økonomi

Ove Jakobsen er professor og leder av Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelsskolen, Nord universitet.

I mai 2015 kom Fritjof Capra fra San Fransisco for å delta på 10 års jubileet for senteret. Jakobsen har møtt Fritjof Capra flere ganger ved Schumacher college i Storbritannia.

Fritjof Capra har blant annet skrevet boken «The Tao of Physics» (1975).  Boken, som kobler vesterlandsk klassisk fysikk i 20.ende århundre med østlig filosofi, ble en internasjonal bestselger.

Pr. april i 2018 er «The Tao of Physics» kommet i 43 utgaver på 23 språk.
Fritjof Capra har også skrevet forordet til Ove Jakobsens bok «Transformative Economics» (Routledge 2017).

Per Jarl Elle

 Kontaktperson