Nord universitet forlenger stenging av studiestedene til over påske

Nord universitet
Rektor Hanne Solheim Hansen har i dag besluttet å forlenge stengingen av Nord universitetets studiesteder til over påske, til og med mandag 13. april 2020.

Nord universitet er opptatt av å bidra i den nasjonale dugnaden for å stoppe Covid-19. Hindring av smittespredning, samt studenters og ansattes helse, er førsteprioritet. Vi skal og sikre best mulig studieprogresjon for studentene våre. I tillegg vil vi bidra med støtte og folk til helsevesenet.

Regjeringen vedtok torsdag 12. mars å stenge barnehager, skoler, universiteter og høgskoler til og med 26. mars. Siden dette har myndighetene løpende innført flere og strengere tiltak for å stoppe virusspredning.

Nord universitet følger instruksene fra de nasjonale myndighetene, og har iverksatt nødvendige tiltak for å hindre smittespredning. Dette innebærer at alle ansatt som kan har hjemmekontor, og at undervisning foregår digitalt. Studiestedene er fysisk stengt for studentene fra mandag 23. mars.

For å sikre studentenes progresjon i studiene har Nord universitet allerede fra fredag 13. mars vært i gang med å legge om til nettbasert undervisning. Det jobbes også for fullt med å finne løsninger for gjennomføring av praksis og for gjennomføring av eksamen.

Nord universitet har en ambisjon om å få gjennomført eksamener på det tidspunkt de var planlagt. Det er mulig at oppgitt eksamensform kan bli endret på grunn av tilpasning til digitale løsninger, og at eksamener kan bli noe utsatt. Det vil bli gitt god informasjon til alle studentene om dette så snart vi har løsninger klare.

Universitetets beredskapsledelse overvåker utviklingen fortløpende, og vil justere tiltakene ut fra situasjonen. Per nå planlegger vi vår drift ut fra at studiestedene kan bli nødt til å holde stengt ut vårsemestret. Studenter og ansatte vil bli holdt løpende oppdatert om gjennomføring av undervisning, praksis og eksamen.