Serverfeil ga nedetid på IT-tjenester

It, telefoni og mail
Flere IT-tjenester ved Nord universitet var utilgjengelige for studentene torsdag 19. november. Denne feilen er nå løst.

​​Feilen på IT-systemene medførte blant annet at studentene mistet tilgangen på Office 365-tjenester som Word, Excel og skylagring i OneDrive. Feilen ble rettet opp torsdag kveld i 20-tiden. Feilen rammet også sentralbordtjenestene ved universitetet, noe som gjorde at studentene kunne oppleve problemer med å nå fram på telefon til oss. Denne feilen ble rettet opp fredag kl. 09.30.

Mange studenter har nå eksamen, og noen studenter har dessverre blitt rammet av de tekniske problemene under sin eksamen. Dette tar universitetet alvorlig. Vi ser nå på ulike muligheter for å løse eventuelle problemer som har oppstått i denne forbindelse.

Håndtering av eksamensproblemer grunnet nedetid

1. For studenter som har eksamen med oppstart og leveringsfrist fredag 20.11.2020, går eksamensgjennomføringen som normalt.

2. Studenter som har leveringsfrist fredag 20.11.2020, med oppstart torsdag 19.11.2020 eller tidligere, får utsatt leveringsfrist til mandag 23.11.2020, kl. 12.00. Det er sendt ut SMS til de berørte studentene om dette.

3. Studenter som hadde leveringsfrist torsdag 19.11.2020:

Nord vurderer at de tekniske problemene er en formell feil ved eksamen som kan ha påvirket eksamensprestasjonen til disse studentene, jfr. universitets- og høgskoleloven § 5-2. Som følge av dette vil det bli arrangert ny eksamen for disse studentene.

a) For studenter som leverte torsdag 19.11.2020: Studenten kan velge selv om de skal ta ny eksamen, eller at eksamen av 19.11.2020 skal være tellende. Studenter som ønsker ny eksamen må klage på formell feil innen 3 uker etter sensur. Alle klager vil bli imøtekommet. Eksamensresultatet fra aktuelle eksamen blir etter eventuell klage opphevet, og eksamen regnes da ikke som tellende forsøk.

b) For studenter som ikke leverte torsdag 19.11.2020: Forsøket blir annullert slik at det ikke regnes som et tellende forsøk. 

4. Studenter som fikk utlevert eksamensoppgave torsdag ​19.11.2020 eller tidligere, og som har innleveringsfrist i perioden 21.11-30.11, får utsatt innleveringsfrist med én virkedag. Informasjon om dette sendes på sms​ til de berørte studenter.​