Tar vare på de gode hverdagsmøtene

Det går ikke en dag uten at lærer Markus Leithe-Lajord (28) ler sammen med elevene sine. – Å jobbe med barn og unge er utrolig morsomt og givende.

Per Jarl Elle og Mari Lund Eide
​Markus har tatt en velfortjent sommerferie. Skolehverdagen som lærer i barneskolen kan være utfordrende. Men den er også morsom og givende.  

Den tidligere Nord-studenten fikk fast jobb samme år som han ble uteksaminert som grunnskolelærer 1-7 ved Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag) i 2014.

– Fantastisk start på lærerkarrieren

Etter å ha søkt på en utlyst stilling ved Stiklestad skole i Trøndelag ble han tilbudt fast jobb som lærer for en 3. klasse. Siden det har han fulgt samme klasse.

 Det har vært en fantastisk start på lærerkarrieren å få følge en klasse over så lang tid, forteller han.

Markus forteller at det er hverdagsmøtene med elevene som gleder han mest i læreryrket:

 Det å jobbe med barn og ungdom er utrolig morsomt og givende. Personlig så har jeg vel ikke hatt en dag som lærer hvor jeg ikke har ledd sammen med klassene jeg har hatt, sier han.

For noen uker siden sendte han syvendeklassen sin videre til ungdomsskolen. Om noen uker møter han sine nye førsteklassinger, som han skal følge i syv år.Klikk her for å endre bildet
Morsomt og givende:  Hverdagsmøtene med elevene er det som gleder lærer Markus Leithe-Laberg mest. Til høsten tar han i mot nye førsteklassinger ved Stiklestad skole, hvor han har jobbet siden 2014 (foto: privat).

Bestemte seg på videregående

Markus forteller at han ble inspirert til å søke seg inn på lærerstudiet etter å ha arrangert flere aktivitetsleirer for barn på da han gikk på idrettslinjen på videregående. 

– Jeg synes det var morsomt og inspirerende å se hvor ærlige og glade barn er når de deltar på aktiviteter de trrives med, forteller han.

God blanding mellom strukturert og spontan

 Hvilke personlige egenskaper har du som gjør at du egner deg godt som lærer?

 Det er mange ulike personlige egenskaper som kan gjøre en egnet til å være lærer. Selv er jeg vel sosial og utadvendt og liker å være sammen med andre mennesker, både barn og voksne.  

 I tillegg så er jeg vel en god blanding av å være strukturert og spontan, og begge de delene kommer godt til nytte i arbeidshverdagen, forteller Markus.

Markus sier at selv om det er viktig å være godt forberedt som lærer er det viktig at man har evnen til å ta ting på sparket.

 De beste møtene med elevene er kanskje ikke den timen som gikk akkurat slik jeg hadde tenkt. De gangene klassen kommer med spørsmål eller kommentarer og timen tar en annen retning enn det den skulle, sier Markus.Per Jarl Elle og Mari Lund Eide

Hva er Nord alumni?

  • Ordet "alumni" refererer til tidligere studenter ved et universitet eller høgskole. 


  • Nord alumni er en artikkelserie som handler om tidligere Nord-studenter som nå arbeider i ulike yrker.


  • Målet med artikkelserien er å vise hvilke karriereveier Nord-studenter velger, og hvilke bransjer de ender opp i etter endt utdanning. 


  • Les flere alumni-portretter her
Les mer om lærerutdanningen:

Lærerutdanninger ved Nord universitet

Les også: 

Barn trenger gode ord og kjærlighet

Fem gode grunner for å bli lærer

Lærere får slettet deler av studielånet