– Vi har planene klare for et nasjonalt innovasjonssenter

Bilde av Nordlab
Regjeringen har i dag besluttet å styrke både militær og sivil beredskap i Norge i lys av krigen i Ukraina. – Vi kan bidra på en god måte til å styrke beredskapen med økt kompetanse og beredskapssamvirke, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

​​​Nord universitet kan bidra til styrkingen av beredskapssamvirke i Norge:

Nord universitet ved Nordlab og Øvelse Nord har arbeidet over flere år med å bygge opp en kompetanse knyttet til nødetatenes utfordringer og behov, og ressurs og kompetansebehov på kommunalt og regionalt nivå gjennom FoU, kompetansetiltak og nettverksbygging. Nordlab arbeider i et tett samarbeid med forvaltning, næringsliv og beredskapsaktører for å utvikle en bred portefølje av skreddersydde samvirkekurs innenfor sikkerhet og beredskap. 

– Nord universitet vil kunne spille en viktig rolle i styrkingen av sivil beredskap. Vi har overfor Kunnskapsdepartementet lansert ambisjonen om å utvide Nordlab og Øvelse Nord til «Nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhet og beredskapssamvirke». Vi har bedt om 10 millioner kroner til etableringen og ytterligere 50 millioner kroner over de neste to årene, sier Solheim Hansen. 

Bred kompetanse

– Nord universitet har gjennom Handelshøgskolen har over mange år hatt et bredt fokus på å utvikle et kompetent næringsliv gjennom sine lederutdanningsprogrammer og næringsspesifikke studier knyttet til fiskeri, havbruk og maritime næringer. Nord universitet har samfunnssikkerhet som ett av fire tematiske satsingsområder, der sikkerhet i næringslivet og offentlige virksomheter står sentralt i sin satsing, sier dekan ved Handelshøgskolen, Gry Alsos.

Gry Alsos understreker også den kompetanse om beredskap som finnes i Nord universitet. 

–​ Professor Odd Jarl Borch som leder Nordlab er ett av medlemmene i Regjeringens «Totalberedskapskommisjon», og han er en av våre viktigste ressurser i oppbyggingen av det nasjonale senteret, sier Alsos. 

De to Nord-lederne er glad for den støtte man har fått fra fylkesårsmøtet i Nordland Senterparti og årsmøtet i Bodø Arbeiderparti for etableringen av et slikt senter.

Senterpartiets uttalelse

I Senterpartiet i Nordland sin uttalelse om et nasjonalt innovasjonssenter i Bodø heter det blant annet: 

«Et nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke vil bidra til å bedre samhandling og flere øvelser på tvers av offentlige og private aktører og sikre et forskningsbaserte utdannings- og videreutdanningstilbud innen sikkerhet og beredskap. 

I en urolig tid med store internasjonale bevegelser og store, raske klimaendringer må vi styrke forskning i nordområdene på relevante og aktuelle sikkerhets- og beredskapsområder ytterligere. 

Senteret vil være et viktig grep for å innfri Hurdals-erklæringens mål om å bygge ressurser som kan bidra en god beredskap basert på klare ansvarslinjer, lokal forankring og at ressursene er tilgjengelige over hele landet, samt bidra til at de ulike nødetatene og andre beredskapsorganisasjoner samarbeider bedre.»​

Presentasjonsbilde:
Aktiviteten ved Nordlab, som er Nord universitets beredskapsledelseslab, har økt jevnt og trutt siden etableringen for fire år siden. Nå jobber dekan ved Handelshøgskolen Nord (HHN) Gry Alsos (t.v.), professor og Nordlab-leder Odd Jarl Borch og Nord-rektor Hanne Solheim Hansen for å etablere Nordlab og Øvelse Nord som et Nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke. (Foto: Nord universitet/Hege Eilertsen).