Fremtidig studiestedsstruktur ved Nord universitet

Styret ved Nord universitet behandlet saken om studiestedsstruktur i sitt styremøte 26. juni 2019.

Delprosjekt 1

Datainnsamling og analyse av faglig og administrativ aktivitet på de ulike studiestedene.

Delprosjekt 2

Tidligere innspill til prosjektet


 

 

Nord-styret vedtok ny studiestedsstrukturPå styremøtet på Værnes 26. juni vedtok styret ved Nord universitet med stort flertall rektors innstilling til ny studiestedsstruktur ved Nord universitet.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nord-styret-vedtok-ny-studiestedsstruktur.aspxNord-styret vedtok ny studiestedsstruktur
Følg styremøtet direkte26. juni vil styremøtet ved Nord universitet bli streamet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Folg-styremotet-direkte.aspxFølg styremøtet direkte
Rektor med innstilling til vedtak i struktursaken ved Nord universitet– Dette er en omstrukturering for vekst. Det sier konstituert rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet om sin innstilling til vedtak i struktursaken.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Rektor-med-innstilling-til-vedtak-i-struktursaken-ved-Nord-universitet.aspxRektor med innstilling til vedtak i struktursaken ved Nord universitet