Fremtidig studiestedsstruktur ved Nord universitet

Målsettingen med studiestedsprosjektet er å utvikle en studiestedstruktur som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjonen om å bidra til regional utvikling.

Delprosjekt 1

Datainnsamling og analyse av faglig og administrativ aktivitet på de ulike studiestedene.

Delprosjekt 2

Innspill til prosjektet