Fremtidig studiestedsstruktur ved Nord universitet

Forslaget om ny studiestedsstruktur for Nord universitet er nå ute på høring, med høringsfrist 15. juni. Høringsuttalelser vil bli publisert på denne siden.

Delprosjekt 1

Datainnsamling og analyse av faglig og administrativ aktivitet på de ulike studiestedene.

Delprosjekt 2

Tidligere innspill til prosjektet


 

 

Forslaget et også et svar på endring av krav og rammebetingelserNord universitet må forholde seg til de samme kravene og de samme rammebetingelsene som resten av universitets- og høgskolesektoren. Dette innebærer at vi må organisere virksomheten vår for å møte disse på best mulig måte. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Forslaget-et-ogsa-et-svar-pa-endring-av-krav-og-rammebetingelser.aspxForslaget et også et svar på endring av krav og rammebetingelser
Ny studiestedsstruktur, nye muligheterNylig ble forslaget om ny studiestedsstruktur for Nord universitet sendt ut på høring. Forslaget har blitt møtt med debatt i aviser og blant politikere, og flere ganger vært diskutert i Stortingets spørretime. Debatten synliggjør at Nord universitet er en institusjon det er verdt å kjempe for. Det er jeg enig i. https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/Ny-studiestedsstruktur-nye-muligheter.aspxNy studiestedsstruktur, nye muligheter
Forslaget om ny studiestedsstruktur sendes på høringStyret ved Nord universitet vedtok tirsdag 30. april å sende rektors forslag om ny studiestedsstruktur for Nord universitet på høring. Høringsfrist er 15. juni.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Forlaget-om-ny-studiestedsstruktur-sendes-pa-horing.aspxForslaget om ny studiestedsstruktur sendes på høring