Fremtidig studiestedsstruktur ved Nord universitet

Konstituert rektor har nå sendt sin innstilling til vedtak om ny studiestedsstruktur for Nord universitet til styret. Saken behandles i styremøtet 26. juni.

Delprosjekt 1

Datainnsamling og analyse av faglig og administrativ aktivitet på de ulike studiestedene.

Delprosjekt 2

Tidligere innspill til prosjektet