Fremtidig studiestedsstruktur ved Nord universitet

Styret ved Nord universitet behandlet saken om studiestedsstruktur i sitt styremøte 26. juni 2019.

Delprosjekt 1

Datainnsamling og analyse av faglig og administrativ aktivitet på de ulike studiestedene.

Delprosjekt 2

Tidligere innspill til prosjektet


 

 

Å stå på stedet hvil er ikke et alternativFor å kunne være konkurransedyktige, samtidig som vi skal innfri kravene som stilles til kandidatproduksjon og forskningsproduksjon, må universitetet få lov til å justere på driften.https://www.nord.no/no/aktuelt/kronikker/Sider/A-sta-pa-stedet-hvil-er-ikke-et-alternativ.aspxÅ stå på stedet hvil er ikke et alternativ
Nord-styret vedtok ny studiestedsstrukturPå styremøtet på Værnes 26. juni vedtok styret ved Nord universitet med stort flertall rektors innstilling til ny studiestedsstruktur ved Nord universitet.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nord-styret-vedtok-ny-studiestedsstruktur.aspxNord-styret vedtok ny studiestedsstruktur
Følg styremøtet direkte26. juni vil styremøtet ved Nord universitet bli streamet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Folg-styremotet-direkte.aspxFølg styremøtet direkte