Høringsuttalelser

Perioden 3. mai 2019 til 15. juni 2019 er satt av til formell høring eksternt og internt i prosjekt fremtidig studiestedsstruktur. Innspill som er kommet innen fristen er publisert på denne siden.

 

 

Informasjon om høring

Høringsfristen var: 15. juni 2019