Om prosjektet


I styremøtet 8. mars 2018 vedtok styret ved Nord universitet å gi rektor i oppdrag å utarbeide et beslutningsgrunnlag til fremtidig studiestedsstruktur ved Nord universitet. Prosjektet skal foreta en vurdering av den faglige bærekraften for både forskning og utdanning ved studiestedene. Målet for prosjektet er å danne grunnlag for at styret kan fatte en beslutning om studiestedsstruktur som sørger for robust faglig kvalitet i både forskning og utdanning i et langsiktig perspektiv.

Beslutningsgrunnlaget som utarbeides i prosjektet skal være grunnlaget for en innstilling fra rektor om framtidig studiestedsstruktur, som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjon om å bidra til regional utvikling. Beslutningsgrunnlaget skal inneholde en analyse av regionens utvikling, herunder den næringsmessige- og demografiske utviklingen, og synliggjøre offentlige satsinger etc.


Innspill


Skriftlige innspill fra aktører utenfor Nord universitet sendes postmottak@nord.no merket «Studiestedsstruktur» i emnefeltet.

Skriftlige innspill fra studenter sendes til postmottak@nord.no merket «Innspill studiestedsstruktur». Innspill sendes via studentråd eller enkeltvis.

Ved spørsmål om arbeidet med studiestedsstruktur, vennligst kontakt kommunikasjonsleder Tor Dybdal-Holthe, tor.dybdal-holthe@nord.no, mobil 470 22 428.