ProsjektorganiseringArbeidet med å utvikle et godt beslutningsgrunnlag for styret organiseres i et prosjekt, som igjen består av fem delprosjekter:  

Delprosjekt 1)   Datainnsamling og analyse av faglig og administrativ aktivitet på de ulike studiestedene, delprosjektleder Per Arne Skjelvik

Delprosjekt 2)   Fakultetenes betraktninger om styrker og svakheter i et strukturperspektiv opp mot strategi 2020, delprosjektleder Stig Fossum

Delprosjekt 3)  Oppsummering av eksterne rapporter/utredninger som beskriver utvikling i regionen og regionens og nasjonens framtidig kompetansebehov, samt en vurdering av hva det kan bety for utvikling av forskning og utdanning ved Nord universitet. Eksternt oppdrag.

Delprosjekt 4)   Kriterier for for framtidig studiestedsstruktur, ved prosjektsekretariat.

Delprosjekt 5)  Utarbeide beslutningsgrunnlag for styret, med innstilling fra rektor

Prosjektsekretariat består av Margrethe Mørkved Solli (leder), Stig Fossum, Elin Sommerli, Tor Inge Storvik, Tor Dybdal-Holthe og Per Arne Skjelvik. 


Styret ønsker å få forelagt forslag til framtidig studiestedsstruktur innen mai 2019. Videre er arbeidet i tråd med utviklingsmål 5 i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, samt anbefalinger fra NOKUTs innledende tilsyn.