Øyvind Steinslett

Seniorrådgiver Rektors stab
E-post:
oyvind.steinslett@nord.no
Tlf:
+47 75 05 78 02
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

I forbindelse med reetableringen av Nesna som studiested, har jeg nå en funksjon som stedlig leder på Nesna. Som stedlig leder på Nesna er mine hovedoppgaver knyttet til reetableringen av virksomheten på stedet.

Jeg har jobbet ved universitetet (Høgskolen i Nesna/Nord universitet) siden 1999. I den tiden har vært studiesjef i 7 år, og administrativ leder for fagavdelingene ved Høgskolen i Nesna i 3 år.

De siste årene, til og med 2021, har jeg hatt en rolle som Leder for internkontroll og kvalitet​, og som i Informasjonssikkerhetskoordinator, ved Nord universitet.

Jeg er utdannet diplomøkonomi med fordypning i prosjektadministrasjon og har senere tatt en mastergrad i business administration. 

I tillegg har jeg noe informatikk, ett halvårs masteremne i organisasjonspsykologi og ett års hovedfagsstudier i metode og strategi- og kompetanseledelse.