Aud Emelie Evensen

Dosent Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
aud.e.evensen@nord.no
Tlf:
+47 74 02 26 83
Mobil:
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 235

Om meg/bakgrunn

Kullkoordinator 1 år sykepleie
Internasjonal kontaktperson 
Internasjonal lærerutveksling
Forelesening på "International weeks"
Jobbet i videregående skole
Kommunehelsetjenesten
Åpen omsorg
Psykisk helsevern
NSF'faggrppe for undervisning ,fagutvikling og forskning

Undervisning/veiledning

Helsepedagogikk
Samfunnsvitenskapleig emner
Praksisveiledning
Veiledning Bacheloroppgaven
Sykepleiens pedagogiske funksjon
Grunnleggende sykepleie
Kommunikasjon
Etikk

Forskning

 

 

 

Moe A, Torvik K, Evensen AE, Brataas HV (2015) Pain assessment as a tool in back-to-work rehabilitation. Open Journal of Nursing; 5: 828-835. Published Online September 2015 in SciRes. (http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=59989)

Evensen AE, Brataas HV (2015) Nettverkserfaringer hos personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning; 11(1): 77-88

Brataas HV, Evensen A (2016) Life stories of people on sick leave from work because of mild mental illness, pain and fatigue. WORK; 53(2): 285–291. DOI: 10.3233/WOR-152106. (http://content.iospress.com/articles/work/wor2106)

Evensen AE, Andresen K, Brataas HV (in press) Sykepleierstudenters erfaringer med teoriundervisning og obligatorisk oppmøte [Nursing students exsperiences with theory teaching and compulsory attendance] Uniped. (Akseptert for publisering 12.09.2019)

Evensen AE, Brataas HV, Cui G (2020). Bioscience learning in nursing: a cross-sectional survey of beginning nursing students in Norway. BMC Nurs 19, 2 Open Access. doi:10.1186/s12912-019-0394-3 (https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-019-0394-3#Tab1)

Evensen AE, Brataas HV (2018). Prosjektrapport «Barnehagen som arbeidsplass». Steinkjer/Levanger: Senter for omsorgsforskning, midt..

(https://omsorgsforskning-midt.no/

Brataas HV, Evensen A E, Ingstad K (2019) Kapittel 5. Modell for pasientundervisning. I: HV Brataas, AE Evensen & K Ingstad (red.) Pedagogisk praksis i sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 75-93.

 Evensen A E, Munkeby H, Brataas HV (2019) Krigsminnemuseum som undervisningsarena. Tidsskriftet Sykepleien.  (https://sykepleien.no/forskning/2020/01/etikkundervisning-pa-krigsminnemuseum-gjorde-studentene-mer-reflekterte)