Wenche Wannebo

Studieleder SPU Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
wenche.wannebo@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 63
Mobil:
Kontor:
NAM2 2107

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis, og faggruppeleder i faggruppen Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse ved Fakultet for Sykepleie og helsevitenskap. 

Jeg er utdannet sykepleier og helsesykepleier, og har hovedfag i helsevitenskap fra psykologisk institutt NTNU. ​I 2018 fullførte jeg doktorgradsstudiet i profesjonspraksis ved Nord universitet der jeg forsket på ungdom​ og psyksik helse.

Før jeg begynte i universitets- og høgskolesektoren jobbet jeg både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Jeg har også erfaring fra internasjonalt arbeid som helsesykepleier på barnehjem i Romania og et kvinne-barn helseprosjekt i Mali.

Bakgrunn:

 • Sykepleier, Namdal sykepleierhøgskole 1986
 • Helsesøster, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1990
 • Sosialpedagogikk, Nesna Lærerhøgskole 1992
 • Ex.Phil, NTNU 1995
 • Ledelse og personalarbeid, Høgskolen i Lillehammer 1997
 • Statistikk og metode, NTNU 1997
 • Cand.mag, grad HINT 1998
 • Cand.polit, (Helsevitenskap) SVT fakultetet NTNU 2001 
 • PhD i profesjonspraksis, Nord universitet 2018

Arbeidserfaring:

 • Sykepleier på Sykehuset Namsos
 • Helsesøster i Namdalseid kommune og i Romania
 • Lektor og programleder på sykepleierutdanningen HiNT
 • Studieleder på farmasiutdanningen HiNT/Nord universitet
 • Studieleder i videregående skole 
 • Studieleder på sykepleierutdanningen Nord universitet
 • Faggruppeleder Nord universitet

Undervisning/veiledning

Jeg underviser innen psykisk helse og helsefremming, pediatri og andre tema relatert til barn og ungdom. Veileder i ulike emner på bachelor- og masternivå 

Forskning

Jeg forsker på ungdom og psykisk helse, med hovedfokus på hybelboere i videregående skole. Jeg jobber også med praksisutvikling og helsetjenesteforskning, og har også forsket på legemiddelhåndtering i helse- og omsorgssektoren.​

Er medlem av forskningsgruppa psykisk helse​ og forskningsgruppa Legemidler og legemiddelhåndtering

Tittel hovedfagsavhandling: 

Borte bra men hjemme best? En studie av ungdom på hybel og mental helse

Tittel doktorgradsavhandling:

Om ungdom og psykisk helse. Ung på hybel, sårbarhet og helsefremming