Birgitte Hovdan

Universitetslektor Handelshøgskolen
E-post:
birgitte.hovdan@nord.no
Tlf:
7411 2099
Mobil:
Kontor:
STEC 265