Kjetil Korsnes

Førsteamanuensis II Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
kjetil.korsnes@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 32
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning AK1116

Om meg/bakgrunn

Arbeidsområder:
Research interests:
Fish health and fish diseases
 
Research group:
Aquactic health and welfare
 
Teaching areas
Fish health
 
Bakgrunn:
Utdanning/Education:

Doktorgrad/PhD:
Molekylærbiologisk Institutt, Universitetet i Bergen
Årstall og tittel på avhandling) / Year and title of thesis:
2008, Nervous necrosis virus NNV in farmed Norwegian fish species

Hovedfag/Master degree:
Master degree in fish health( aquaculture), Univeristetet i Bergen

Forskning/Research:
Fag-/kompetanseområder:

Fiskerifag/marine fag/Marine sciences:
Fiskehelse, fiskesykdommer

Akvakultur/Aquaculture: (Gir ekspertkommentarer)
Akvakultur, torsk, kveite