E-post:
trond.lekang@nord.no
Tlf:
+47 75 51 77 25
Mobil:
+47 413 02 460
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3422

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Utdannet allmennlærer fra 1989. Arbeidet i grunnskolen 1990-2007. Ansatt ved lærerutdanningen fra 2002 med ansvar for praksisrelaterte og IKT-oppgaver. Prosjektleder for IKT-prosjekt og prosjekt for nyutdannede lærere. Ansatt ved Nord universitet som høgskolelektor/universitetslektor/førstelektor/dosent  siden 2007.

Kompetanseområder:
Generell pedagogikk,  veileder- og rådgiverutdanning. Rektorutdanning. Digital kompetanse. Skoleledelse og digitalisering.

Undervisning/veiledning:
Veiledning av masteroppgaver innenfor pedagogikk, veiledning og bruk av digitale verktøy. Lærerspesialistutdanning i PfDK

Forskning:
​For tiden involvert i følgende forskningsprosjekter:
- nettpedagogikk

- leder- og rektorutdanning

- læringsmiljø og teknologi

- tilpasset opplæring og tidlig innsats

Publikasjoner:
​Link til Cristin