Christel Elvestad

Professor Handelshøgskolen
E-post:
christel.elvestad@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 37
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning A247

Om meg/bakgrunn

PhD - doktorgrad i internasjonal politisk økonomi, internasjonal handelspolitikk (UiT, 2015).

 
Jeg har tidligere vært Postdoc og Førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen. Nå jobber jeg i en kvalifiseringsstilling som professor i internasjonal handel.

 
Jeg har mer enn ti års erfaring fra oppdragsforskning (NILF (nå NIBIO), Nordlandsforskning og NOFIMA). Jeg har også erfaring fra offentlig forvaltning (departement, fylke), og fra Kunnskapsparken i Bodø i rollen som bindeledd mellom forskning, offentlig virkemiddelapparat og næringslivet. Internasjonale rammebetingelser for naturressursbaserte næringer har vært sentralt i alle mine stillinger. Jeg har særlig jobbet tett på fiskeri- og havbruksnæringen.

 
Jeg har også ulike oppdrag og verv for andre virksomheter relatert til forskning og utvikling (FoU):

 
Ekstern sensor for blant annet Norges Arktiske Universitet UiT, Universitetet i Oslo og ​Høyskolen ​Kristiania

 
Styremedlem i: 
NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi

 
 

 

 

Undervisning/veiledning


 
Emneansvarlig for følgende kurs:
MAF1005 Internasjonal handel og globale verdikjeder​


 
Veiledning:
​​Siviløkonom / Master of Science in Business​/PhD in Business
​​

Forskning

Se mine siste prosjekter/publiksjoner:

Elvestad, Christel and Tatiana Isachenco (2021): Russia's Regional Free Trade Agreements and Agri-Food Trade after 2014, in Wegren, S.K. and Nilssen, F., «Russia's Role in the Contemporary International Agri-Food Trade System. Palgrave Advances in Bioeconomy: Economics and Policies. Palgrave Macmillan.​

Se på/last ned boka her​

Se nyhetssak her​


​Sjømateksport og veterinær grensekontroll med og uten EØS, med Frode Veggeland (kapittel 4) i Melchior, A. & F. Nilssen (red). 2020: Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene, Universitetsforlaget.

Se på/last ned boka her

Se nyhetssak om boka​

Boka er et resultat av et prosjekt finansiert av FHF Fiskeri- og havbruksnærings forskningsfinansiering: Klikk her for detaljer​