Anita Tymi

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
anita.tymi@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 55
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 238