Hin Hoarau Heemstra

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
hin.h.heemstra@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 19
Mobil:
45778778
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3074

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis ved Nord Universitet Handelshøgskolen hvor jeg underviser og forsker.

Jeg er for øyeblikket prosjektleder for det internasjonale forskningsprosjektet Sustainable Arctic Cruise Communities: fra praksis til styring (2020-2023).

Jeg har faglig interesse og kompetanse innen innovasjonsstudier innen turisme, dyretikk i turisme, bærekraft, samfunnsutvikling og entreprenørskap

Jeg har bakgrunn som konsulent og koordinator i prosjekter for bærekraftig utvikling i Nederland. I 2010 flyttet jeg til Norge for å jobbe med doktorgraden min om innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv. Jeg forsvarte avhandlingen min ved Nord universitet i 2015. Tittelen er: Practicing open innovation in experience-based tourism: the roles of knowledge, values and reflexivity.

Jeg bor på det nordnorske landet med mannen min, to døtre og hunden vår. Jeg elsker natur, lange turer, ski og midnattssol.

Undervisning/veiledning

Jeg underviser på bachelor- og masternivå, hovedsakelig i ledelse og innovasjon. Jeg veileder også masterstudenter og ph.d.-kandidater i oppgavearbeidet.

kurs:
Ledelse (Led1001)
Sosialt og bærekraftig entreprenørskap (ENT5008)
Erfaringsbasert innovasjon og verdiskaping (ECO)
EK235E: Markedsføring og innovasjon

Forskning

Forskningen min er hovedsakelig innen turisme, læring og innovasjon. Jeg forsker for tiden på bærekraftsertifiseringer i norske reiselivsdestinasjoner og rollen til verdier og dyreetikk i reiselivs innovasjonsprosesser.
Fra september 2020 vil forskningen fokusere på samfunnets motstandskraft mot cruiseutviklinger, destinasjonsutvikling, læring, bærekraft og styring i arktiske cruisedestinasjoner.

Jeg er involvert i følgende forskningsprosjekter:
  • Bærekraftige arktiske cruisefellesskap: fra praksis til styring (2020-2023)
  • En bærekraftig fremtid for norsk opplevelsesbasert turisme (2016-2020)