Thomas Leirvik

Førsteamanuensis Handelshøgskolen
E-post:
thomas.leirvik@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 33
Mobil:
Kontor:
CAA259

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Msc i matematikk fra Universitetet i Oslo, Norge
PhD i finansiell økonomi fra Universitetet I Lugano, Swiss Finance Institute, Sveits
Post Doc, økonometri, Yale University
Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet 

Kompetanseområder:
Finans, økonometri, matematikk, statistikk, klima, global oppvarming, maskinlæring, porteføljeallokering, sparing til pensjon, verdsettelse

Undervisning/veiledning:
Undervisning på masternivå i finans, investering, , empirisk finans, kvantitative metoder, statistikk
Undervisning på bachelornivå I finans, empirisk finans, kvantitative metoder, statistikk
Undervisning på PhD nivå i finans
Veiledning av doktorgradsstudenter finans og økoometri
Veiledning av masteroppgaver  og bacheloroppgaver

Kurs:
  • FIN1002 – Finansiering og investering
  • BE202E – Empirisk finans
  • FIN2004-Renteinstrumenter
  • EK342E-Verdsettelse
  • FIN5000-Økonometri
  • FIN5002-Digital Business Analytics
  • FIN5001-Avansert investeringsanalyse
Forskning:
For tiden involvert i følgende forskningsprosjekter:
  • NFR prosjektet ‘Climate Change Modeling and Prediction of Economic Impact’
  • Arktisk klima og shipping
  • Porteføljeallokering under tidsvarierende korrelasjon
  • Sammenhengen mellom global oppvarming og prisene til forskjellige verdipapirer
  • Likviditet i finansmarkeder